Case: Coaching-konsultointi

14.10.2014

 

 

Kansainvälisellä Organisaatiolla oli  pitkän aikavälin tavoitteena luoda sisäisten coachien verkosto. Tarkoitus oli, että tällä sisäisellä coach-resurssilla voitaisiin jatkossa toteuttaa Organisaation 360-purut ilman ulkopuolisten coachien tukea.

 

Business Coaching Centerin rooli projektissa oli valmentaa sisäiset coachit, konsultoida 360-purkuprosessin suunnittelussa ja tarjota lisäresursseja coach-poolille.

 

Tavoitteet

  • Luoda Organisaatiolle yhteinen toimintamalli 360-prosessien toteuttamiseksi.

  • Varmistaa organisaation sisäinen coaching-osaaminen 360-purkujen yhteydessä.

  • Auttaa Organisaation esimiehiä käsittelemään saamansa johtajuuspalaute sekä valmistautumaan purun jälkeistä kehityskeskustelua sekä siinä käsiteltävää tavoiteasetantaa varten.

  • Varmistaa yksittäisten esimiesten sitoutuminen kehityskeskusteluissa vahvistettuihin kehittämistoimenpiteisiin.

 

Prosessi

Organisaation sisäisten coachien koulutusjakson jälkeenjärjestettiin 360-arvioinnin ja tulosten purun 90:lle esimiehelle ympäri Eurooppaa ja USA:ta. Purkukeskusteluita vetivät sekä Organisaation sisäiset että BCC:n coachit. BCC hoiti projektin laadunvalvonnan mm. järjestämällä coacheille yhteistä Coaching Supervisionia. Näin varmistettiin laadun lisäksi sekä yksikkö- että organisaatiotason kulttuuristen löydösten jakaminen, sekä tuki Organisaation coacheille uuden työkalun haltuun ottamiseksi.

 

Tulokset

 

Projektin tuloksena syntyivät Organisaation sisäiset käytännöt 360-arviointi- ja purkuprosessien toteuttamiseen ja samalla vahvistettiin sisäisten coachien ammattitaitoa purkuprosessin toteuttamisessa.

 

Ammattimaisen 360-prosessin avulla varmistettiin kehityskeskustelujen laadukkuus. Tämän lisäksi saatiin kehityskeskusteluihin osallistuneet esimiehet sitoutumaan  merkittävimmän kehittämistoimenpiteensä toteuttamiseen.

 

BCC:n laadunvalvonnan avulla varmistettiin, että projektin aikana sekä Organisaation sisäiset että BCC:n coachit  käytännön järjestelyt sujuivat mutkattomasti ja että kaikilla projektin osallisilla oli koko projektin aikana oman roolinsa kannalta olennainen tieto. Coachien yhteisen Coaching Supervisionin avulla saatiin kerättyä Organisaatiolle arvokkaita kulttuurisia havaintoja sekä yksiköiden että koko organisaation tasolla.

 

Tärkeimmät huomiot

  • Tavoitteen määritteleminen yhdessä on onnistumisen edellytys

  • Oikea-aikainen ja hyvin kohdennettu viestintä kaikille osapuolille takaa sujuvan ja onnistuneen 360-arvioinnin

 

 

Please reload

Lisää tästä aiheesta
Please reload

Viimeisimmät

16.12.2019

Please reload

Arkisto
Please reload

Seuraa meitä
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • LinkedIn App Icon