Ohjeita coachingiin


Tähän artikkeliin on koottu tärkeimpiä huomioitavia asioita, kun harkitset coachingia.

KÄYNNISTYS

Coachin valinnassa kannattaa coachin ammattitaidon lisäksi ottaa huomioon myös muita itsellesi tärkeitä asioita, kuten esimerkiksi coachin kokemus liike-elämästä tai hänen työskentelytapansa. Coachingin onnistumisen kannalta on myös tärkeää, että sinun on helppo keskustella coachin kanssa vaikeistakin asioista. Coachin valintaan voivat lisäksi vaikuttaa omat tavoitteesi. Sinun kannattaakin jo ennen coaching-prosessin alkua pohtia tarkkaan, millaisia tavoitteita haluat asettaa coaching-prosessille. Minkä asian muuttamisesta tai taidon kehittämisestä olisi sinulle suurin hyöty? Tai missä haastavassa projektissa tai työtehtävässä kaipaisit tukea?

BCC:n coaching-prosessissa tiedät, että coachisi on Suomen parhaimmistoa. Tyypillisesti BCC:n asiantuntija on, oman organisaatiosi yhteyshenkilön avulla, valinnut ammattilaisten joukosta juuri sinulle sopivimman coachin. Jos koet, että luottamukselliselle yhteistyölle ei ole edellytyksiä on coachin vaihtaminenkin mahdollista. Jossain tapauksissa prosessiin saatetaan erikseen sopia coachin ja coachattavan tutustumistapaaminen.

Saat selkeät ohjeistukset tavoitteiden pohtimisesta yhdessä esimiehesi kanssa jo ennen prosessin alkua. BCC tukee tavoitteiden järjestelmällistä kirjaamista jo heti prosessin alkumetreiltä lähtien.


TAVOITTEET

Coaching on lähtökohtaisesti hyvin tavoitteellinen kehittämisen keino. Coaching-prosessin alussa tavoitteenasetantaan käytetään paljon aikaa. On tärkeää asettaa selkeä tavoite, jotta sinä ja kaikki sidosryhmät (kuten esimiehesi ja tietysti coach) ymmärtävät sen samoin. Jos tavoite on epämääräinen, sen toteutumista voi olla mahdoton mitata. Lisäksi tavoiteen on oltava sopiva coaching-prosessin kestoon nähden. Coach autaa sinua prosessin alussa myös 'mitoittamaan' tavoitteen oikein.

BCC:n coaching-prosessissa keskitymme aina työhösi liittyviin tavoitteisiin. Tämä ei tarkoita, etteikö prosessin aikana voida sivuta muitakin teemoja, mutta BCC:n businesscoachin tehtävä on ensisijaisesti auttaa sinua loistamaan omassa roolissasi. Coach auttaa sinua määrittelemään päätavoitteesi siten, että se on mitattavissa, optimaalinen käytetävissä olevana aikaan ja edistää niin omia, kuin organisaatiosi päämääriä.

KEHITTYMINEN

Coaching-tapaamiset

Valmistaudu jokaiseen coaching-tapaamiseen miettimällä etukäteen, mistä aiheesta haluat kullakin kerralla puhua. Coaching-tapaamisten aikana keskustelette coachin kanssa tavoitteen kannalta relevanteista teemoista ja rakennatte toimintasuunnitelmaa tavoitteen saavuttamiseksi. Asiakas päättää tapaamisten aikana käsiteltävän aiheen valitsemalla itselleen ajankohtaisen teeman. Coach voi myös ehdottaa tavoitteen kannalta tärkeiksi kokemiaan aiheita keskusteluun. Kaikki coaching-tapaamisten aikana käsitellyt asiat ovat ehdottoman luottamuksellisia ja coach pitää keskustelujen sisällön salaisena, ellei yhteisesti muuta sovita.

Tapaamisten välillä

Onnistuneen coaching-prosessin varmin tunnusmerkki on coachattavan oma aktiivisuus - sitä tarvitaan prosessin kaikissa vaiheissa. Varsinainen työ tulosten eteen tapahtuukin pääasiallisesti coaching-tapaamisten välissä, jolloin coachattava ryhtyy toimintaan ja kokeilee erilaisia ajattelu-, tunne- ja toimintamalleja. Kerro coachillesi, miten sinä opit tehokkaimmin (esim. lukemalla, kirjoittamalla tai harjoittelemalla tilanteita käytännössä). Välitehtäviä on mahdollista räätälöidä sinun oppimistyyliisi parhaiten sopiviksi.

BCC:n coaching-prosessissa sekä koko prosessin, että kunkin tapaamisen rakenne on laadittu etenemistäsi tukevaksi ja luottamuksellisuus on tietysti aina taattu. Coach noudattaa aina BCC:n ja International Coach Federationin laatustandardeja ja eettisiä ohjeita, kuten coaching-sopimuksessa määritellään.

BCC:n coaching-prosessissa saat jokaisen tapaamisen välille sekä prosessin vaikuttavuutta tukevia, että tarpeen mukaan juuri omaan tilanteeseesi sopivia räätälöityjä välitehtäviä. Tehtävät voivat olla esimerkiksi luku- tai kirjoitustehtäviä tai liittyä havainnointiin tai toimintaan.


VAIKUTUKSET

Coaching-prosessin tuloksellisuuden takaamiseksi ja todentamiseksi on tärkeää miettiä tavoitteet tarkasti ja asettaa konkreettisia mittareita niiden seuraamiseksi. Onnistuneen coaching-prosessin tunnistaa parhaiten siitä, että pystyt jälkikäteen kertomaan millaisia vaikutuksia sillä oli – mikä muuttui suhteessa tavoitteeseen.

BCC:n coaching-prosessissa käytämme vaikuttavuuden ja tulosten mittaamiseen kehittämäämme VPS-järjestelmää©. Sen avulla pystymme yhdessä toteamaan prosessin todelliset saavutetut hyödyt. Vaikuttavuus ja tyytyväisyytesi ovatkin meille parhaat onnistumisen mittarit ja kummankin mittaamiseen tarvitsemme sinun panostasi. Kiitos siis, että sitoudut prosessissasi myös näihin tavoitemäärittelyihin ja arvioihin!

SEURANTA

Coaching-prosessin loputtuakin sinun kannattaa varata itsellesi aikaa pysähtyä pohtimaan omaa kehittymistäsi tasaisin väliajoin. Voit palata coaching-prosessin aikana tekemiisi muistiinpanoihin ja välitehtäviin ja hyödyntää niitä oman etenemisesi arvioinnissa.

BCC:n coaching-prosessissa sinulla voi olla vielä prosessin loputtua sovittuna pidemmän aikavälin kehittymistä tukeva seurantatapaaminen oman coachisi kanssa. Seurantajärjestelmämme kuitenkin auttaa pidemmän aikavälin reflektiossa myös siinä tapauksessa, että seurantatapaaminen ei kuulu prosessiisi.

KOLME FAKTAA COACHINGISTA - TIESITKÖ NÄMÄ?

  1. Coach haastaa ajattelu- ja toimintatapojasi ja auttaa sinua näkemään asiat uudesta näkökulmasta.

  2. Coachingissa et saa valmiita vastauksia. Coach auttaa sinua löytämään omat ratkaisusi.

  3. Mitä enemmän itse panostat, sitä parempia tuloksia saat.

#Itseohjautuvuudesta #businesscoaching #strateginencoaching

BCC Business Coaching Center Oy

Mechelininkatu 13, 00100 Helsinki, Finland

info@businesscoaching.fi

+358 10 421 3600

y-tunnus/VAT Number 2107152-9

  • Facebook
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter

Sivustollamme käytetään evästeitä- lisätietoa

We use cookies- more info