Paranna vastustuskykyäsi


Suomi on suljettu huutavat iltapäivälehtien lööpit. Kadut tyhjenevät mutta elämä jatkuu, vaikka toisenlaisena kuin mihin olemme tottuneet. Pandemian kanssa ei kannata leikkiä, joten sopeudumme.


Monissa yrityksissä tuskaillaan siirtyneiden tilausten ja peruuntuneiden toimeksiantojen kanssa, monien toimeentulo näyttää epävarmalta, tavanomaiset toimintatavat eivät nyt auta. Samaan aikaan tapahtuu kuitenkin joustavaa, nopeaa sopeutumista poikkeusolosuhteisiin ja siirtymistä uusien toimintatapojen luomiseen. Arki alkaa taas rullata, vaikkakin toisenlaisena kuin aiemmin. Jonain päivänä, toivottavasti pian, tämä kaikki on ohi, virus voitettu ja voimme palata taas normaaliin. Mutta haluammeko sitten enää kaiken juuri samanlaiseksi kuin se oli ennen maaliskuuta 2020?


Lehdistössä on ollut viittauksia koronavirukseen mustana joutsenena. Termi on peräisin Nassim Talebin kirjasta The Black Swan. Musta joutsen on ennustamaton, yllättävä, satunnainen ilmiö, jolla on suuri vaikutus yhteiskuntaan. Se voi olla selitettävissä jälkikäteen, kun olemme sen nähneet mutta se on ilmiö, jota kukaan ei osaa odottaa. Mustat joutsenet liittyvät myös nykyiseen VUCA- maailmaan, sillä niiden esiintyminen ei noudata lineaarista logiikkaa ja keskinäisriippuvuuksien lisääntyessä nekin voivat lisääntyä.


Kukaan ei osannut odottaa, että juuri tänä talvena se tulisi ja sekoittaisi elämämme. Joka vuosi erilaisia viruksia kiertää kiusanamme, mutta tätä koronaa ei osattu odottaa. Toinen lähimenneisyyden esimerkki mustasta joutsenesta on 9/11 – kuka olisi kuvitellut, että samanaikaisesti kaapataan useita lentokoneita, joista yksi lennetään pilvenpiirtäjän seinään? 9/11 kuitenkin muutti pysyvästi lentoturvallisuusmääräyksiä. Mitä korona muuttaa? Sitä emme vielä tiedä mutta sen tiedämme, että jotain muuttuu pysyvästi.


Poikkeustilaan sopeutumisen lisäksi voimme nyt miettiä, kuinka rakennamme yhteiskuntaa ja yrityksiä antihauraaksi (Nassim Taleb, Antifgragile – Things that gain from disorder) niin, että kun seuraava musta joutsen lennähtää maisemiin, olemme entistä muutoskykyisempiä ja pystymme paremmin reagoimaan yllättävään uhkaan tai mahdollisuuteen. Niin juuri, mustat joutsenet voivat olla myös positiivisia.


Taleb kuvaa antihaurasta seuraavasti: ”Jotkin asiat kukoistavat ja kasvavat altistuessaan herkkäliikkeisyydelle, satunnaisuudelle, epäjärjestykselle ja stressitekijöille ja ne rakastavat seikkailua, riskiä ja epävarmuutta. Kuitenkin vaikka tätä ilmiötä on kaikkialla, kielessämme ei ole sanaa, joka olisi hauraan täsmällinen vastakohta. Sanokaamme, että se on antihauras.”

Antihauras on asia tai systeemi, joka vahvistuu siihen kohdistuvasta paineesta. Se pystyy kestämään satunnaisia, yllättäviä tapahtumia ja jopa hyötyy niistä. Esimerkiksi ihmisen lihakset ovat antihauraat, koska rasitus vahvistaa niitä. Antihauraan kanssa läheisiä käsitteitä ovat hauraat, helposti särkyvät asiat ja vahvat, kovaa rasitusta kestävät asiat. Antihaurauden etu vahvaan nähden on se, että vahvakin asia on tuhottavissa riittävällä vastavoimalla, kun taas antihauras vahvistuu paineen alla. Antihauraat systeemit kestävät myös pieniä virheitä, kuten ihmisen elimistö, jossa useimpia tärkeitä elimiä on kaksi tai joka kehittää immuniteetin taudinaiheuttajia vastaan. Vahvuus ei sinänsä vielä kerro mitään kyvystä kestää satunnaisuutta, kun taas antihauraus kertoo juuri siitä.


Antihaurautta – muutos- ja sopeutumiskykyä voidaan rakentaa tavoitteellisesti niin strategisten valintojen kuin johtamisen avulla. Riittävien varajärjestelmien turvaaminen, vaihtoehtoisten toimintamallien luominen, resurssien jakaminen, hallittu riskinotto ovat joitakin keinoja. Määritelmä nostaa esiin myös kyvyn kestää ja jopa nauttia epävarmuudesta. Silloin johtajuus nousee kaikkien muiden tekijöiden ohi. Vain johtajuus, joka rakentaa organisaatioon riittävää luottamusta ja kykyä kestää epävarmuutta, vapauttaa sitä luovuutta ja aloitteellisuutta, jota tarvitaan antihaurauden lisäämiseen.


Valmentava johtamisote antaa johdolle ja esimiehille niitä käytännön keinoja, joilla he voivat kehittää organisaationsa kykyä esittää niitä uudenlaisia kysymyksiä, joita yllättävien tilanteiden kohtaamisessa tarvitaan. Valmentava johtaminen vahvistaa tutkitusti vastuullisuutta ja itseohjautuvuutta, joiden avulla organisaatiot löytävät uusia toimintatapoja yllättävissäkin tilanteissa.


Tulevaisuutta emme voi ennustaa tai hallita mutta mitä antihauraampi organisaatio on, sitä vähemmän sen tarvitsee siitä välittää.


PS. Autetaanhan toisiamme näinä poikkeuksellisina aikoina - kukin vahvuuksillaan! BCC kantaa kortensa kekoon. Tarjoamme tulevina viikkoina veloituksettomia coaching-sparrauksia niille, joiden vastuulla on johtaa ja tukea muita. #businesscoaching #etäcoaching #onlinecoaching #COVID19FI #poikkeustila. Ota yhteyttä niin jutellaan.Kirjoittaja on Tuovi Haikala. Tuovi on ammatticoach ja valmentaja, joka tukenut valmentavan toimintatavan käyttöönottamista useissa erilaisissa organisaatioissa. Hänen oma pitkä kokemuksensa esimiehenä ja johtajana antaa syvyyttä johtamisen haasteiden ymmärtämiseen.


#tuovihaikala

BCC Business Coaching Center Oy

Mechelininkatu 13, 00100 Helsinki, Finland

info@businesscoaching.fi

+358 10 421 3600

y-tunnus/VAT Number 2107152-9

  • Facebook
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter

Sivustollamme käytetään evästeitä- lisätietoa

We use cookies- more info