Tänään on hyvä päivä muuttaa ajattelua


Roska-auton kyljessä oleva teksti pysäytti minut: ”On helppoa muuttaa säilykepurkki haarukaksi. Paljon vaikeampaa on muuttaa ihmisten AJATTELUTAPOJA.” Mikä hieno tapa viestiä! Roska-autokin kertoo, että maailma muuttuu ja meidän on muututtava sen mukana. Vai suostummeko siihen?

Muuttuvassa maailmassa yritysten on jatkuvasti uudistuttava säilyttääkseen olemassaolonsa mahdollisuus. Uusia haasteita yrityksille tuovat globaali keskinäisriippuvuus, teknologian nopea kehitys ja informaation merkittävä lisääntyminen. Nämä aiheuttavat yrityksissä epävakautta, epävarmuutta, kompleksisuutta ja selkeyden puutetta. Yrityksen strategian toteuttaminen ja samaan aikaan strategian jatkuva uudelleenarviointi ovat yrityksen tulevaisuuden elinehtoja.

Muutoksella on vaikutuksensa myös meihin ihmisiin riippumatta siitä, olemmeko johtajia, esimiehiä, työntekijöitä, yrittäjiä tai perheenjäseniä. Jokainen meistä suhtautuu muutokseen eri tavalla. On niitä, jotka ottavat muutoksen vastaan innolla, uudistumisena tai parannuksena aiempaan. On niitä, jotka kokevat muutoksen kriisinä, pelkona tietämättömyydestä uuden edessä. Muutos on elävä ja mukautuva prosessi, jota kukaan ei voi kokonaan hallita. Muutos on väistämätön osa elämää ja jatkuvaa kehittymistä. Muutos on luopumista ja irti päästämistä, jotta jotain uutta voi tulla tilalle. Suostunko päästämään irti suunnitelmistani, ylpeydestäni ja aiemmista saavutuksistani?

Olen ollut tilanteissa, jossa yrityksen uuden strategian jalkauttamisessa on kaikki teknisesti tehty oikein, mutta työntekijöiden tarve tulla kuulluksi on jätetty vähemmälle huomiolle. Yrityksen johto on laatinut uutta strategiaa mahdollisesti jo kuukausia ja itse sisäistänyt tarvittavan muutoksen. Samaa tarvitsevat työntekijät, jotka halutaan arjessaan uutta strategiaa toteuttamaan. Heille tulee antaa mahdollisuus ymmärtää ja sisäistää oma rooli yrityksen uudessa tarinassa, olla mukana sen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Työelämässä meiltä edellytetään kykyä systeemiseen ja kompleksiseen ajatteluun, epävakauden, epävarmuuden ja epäselvyyden sietokykyä, omien uskomusten jatkuvaa haastamista sekä yhteistyökykyä ja dialogisuutta. Yrityksissä ei aina ole riittävästi osaamista tai resursseja muutostilanteen hyvään toteuttamiseen. Tällöin voi sopiva ratkaisu olla coachingin käyttäminen apuna ja tukena. Coaching on tulostavoitteellinen kehitysprosessi, jossa asiakasta tuetaan saavuttamaan muutostavoitteensa.

Jo Albert Einstein sanoi: ”Hulluutta on se, että tekee samat asiat uudelleen ja uudelleen ja odottaa eri tuloksia.”

Erja Virtaneva on ammatticoach, jolla on taustallaan pitkä ura liiketoiminnan parissa, mm. liiketoimintajohtajana, ja kokemusta monista erilaista muutostilanteista yritysmaailmassa.

erja.virtaneva@businesscoaching.fi

#ErjaVirtaneva #Coaching

BCC Business Coaching Center Oy

Mechelininkatu 13, 00100 Helsinki, Finland

info@businesscoaching.fi

+358 10 421 3600

y-tunnus/VAT Number 2107152-9

  • Facebook
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter

Sivustollamme käytetään evästeitä- lisätietoa

We use cookies- more info