Esimies, opettele valmentamaan!


Valmentava esimiestyö on käsitteenä tuttu lähes kaikille organisaatiomaailmassa toimiville. Syytä onkin, sillä se on juuri todettu tuoreessa väitöstutkimuksessa tehokkaaksi ja erilaisia etuja tuottavaksi johtamisotteeksi.

Ulla Uutelan väitöskirja Valmentava esimiestyö työhyvinvointia ja työssä oppimista tukemassa tarkastettiin Lapin Yliopistossa maaliskuussa 2019. Väitökseen voi tarkemmin tutustua linkistä https://lauda.ulapland.fi/handle/10024/63708.

Väitöskirjan johtopäätösten luulisi kiinnostavan kaikkia esimiehiä. Kun valmentava esimies panostaa työntekijöiden tuntemukseen ja luottamuksellisten suhteiden rakentamiseen syntyy monenlaisia hyötyjä kuten esimerkiksi

  • se mahdollistaa työssä oppimista ja arjen työn sujuvuutta

  • se luo rakentavaa ja oppimista edistävää palautekulttuuria

  • se vahvistaa työhyvinvoinnin voimavaroja

  • se edistää yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutuksellisuutta

Kun lisäksi tiedämme valmentavan otteen kehittävän vastuullisuutta ja itseohjautuvuutta ja vahvistavan valmennettavan itseluottamusta, niin lienee vaikea löytää syitä, miksi ei kannattaisi kehittää omaa osaamistaan valmentajana ja siten oman organisaation toimintakulttuuria.

Nyt käsi sydämelle, esimiehet. Kuinka vahvat ovat valmennustaitosi? Entä millaiset ovat omat ajatuksesi ihmisistä ja heidän innostuksensa herättämisestä? Kuinka tietoisesti arvioit oman johtamisesi vaikutuksia työyhteisöösi? Valmentaminen on muutakin kuin niiden kuuluisien avointen kysymysten tekemistä. Se alkaa asenteesta, joka meillä on muihin – arvostus ja luottamus ihmisten kykyyn ja haluun kehittyä ja ottaa vastuuta. Valmentaminen ei ole ohjeistusta tai neuvomista, joita kumpaakin kyllä tarvitaan joissain tilanteissa, vaan keino haastaa valmennettavan ajattelua.

Me BCC:llä olemme pitkään uskoneet vahvasti coachingin ja valmentavan otteen hyötyihin niin strategiaa tukevan kulttuurin luojana kuin johtajuuden ja itseohjautuvuuden vahvistamisessa. Uskomme, että coachingilla ja valmentavalla esimiestyöllä voidaan kehittää organisaatioiden edellytyksiä kestävään menestykseen niin suorituskyvykkyyttä kuin muutoskyvykkyyttä kehittämällä. Meitä ulkoisia coacheja ja valmentajia tarvitaan ajoittain tukemassa muutosta ja uuden oppimista, mutta onnistumisen ydin on kuitenkin organisaation sisällä, sen oman johdon käsissä.

Tuovi Haikala on ammatticoach, jolla on pitkä kokemus valmentavan otteen käytöstä myös esimiehenä ja tulosvastuullisena johtajana.

tuovi.haikala@businesscoaching.fi

#TuoviHaikala #Valmentavakulttuuri

BCC Business Coaching Center Oy

Mechelininkatu 13, 00100 Helsinki, Finland

info@businesscoaching.fi

+358 10 421 3600

y-tunnus/VAT Number 2107152-9

  • Facebook
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter

Sivustollamme käytetään evästeitä- lisätietoa

We use cookies- more info