Lujuusoppia löperöille


Fingerpori-sarjakuva osui sattumalta silmiin ja tuotti spontaanin naurun: suosikkihahmoni Heimo Vesa oli terhakoitunut puolustamaan omaisuuttaan lukemalla Lujuusoppia. Sama lujuuden teema on pyörinyt mielessäni jonkin aikaa – ei kuitenkaan fysiikan, vaan yleisemmin työelämän näkökulmasta. Mistä koostuisi Työelämän lujuusoppi – ja minkälaista lujuutta me aika ajoin löperyyteen sortuvat ihmiset työyhteisöissä tarvitsisimme?

Mietin asiaa vaikutusten kautta: mitkä ovat niitä ilmiöitä työelämässä, joiden suhteen moni ikävä seuraus voitaisiin välttää toimimalla napakammin? Coachin työssä tekemieni havaintojen mukaan olennaisin tarve Työelämän lujuusopissa kiteytyisi kolmen teeman ympärille: tietoisuus omasta roolista, vastuunkantokyky ja konfliktiosaaminen.

Sisäistä roolisi, hahmota rajasi

Maailma ja sen mahdollisuudet muuttuvat koko ajan rajattomammiksi ja työnteko kehittyy itseohjautuvampaan suuntaan. Ihmisen kapasiteetti ja aika ovat kuitenkin rajallisia resursseja, joten jämäkkyys, rajaaminen ja kyky keskittää tekeminen olennaiseen ovat entistä tärkeämpiä taitoja. Löperöinti oman tai muiden toiminnan suhteen voi johtaa tilanteisiin, joissa sakkaa joko suoriutuminen tai jaksaminen – tai molemmat.

Yllättävän usein esiin tuleva syy yksilön oman toiminnan löperyyteen on roolin epäselvyys. Kenen odotuksiin vastaan, mitä pyyntöjä täytän, ja mitkä ovat omat tavoitteeni? Lujuusopin harjoittaminen voi olla hankalaa ja jämäkkyys hukassa arjen valintojen suhteen, jos ei hahmota mistä on vastuussa, ja mitä se onkaan, missä juuri minun on tärkeintä onnistua. Rajojen vetäminen ja taito tarvittaessa sanoa ”ei” vaativat tietoisuutta siitä, missä rajat ovat, ja mistä on sovittu. Esimiestyössä roolin sisäistäminen on erityisen tärkeää, sillä roolinsa hukannut esimies helposti hämmentää työyhteisön ja lisäksi väsyttää itsensä.

Itse mutta ei yksin

Vaikka esimies olisi kuinka hyvä, hänen vastuullaan ei ole tehdä hommia toisten puolesta. Vastuu omasta suoriutumisesta ja toiminnasta on jokaisella itsellään. Tämän vastuun hyväksyminen ja sen kantaminen arjessa ei aina ole helppoa, sillä muitakin houkuttelevia vaihtoehtoja on tarjolla – tutuimpina näistä odottelu, puolustelu ja selittely. Ihminen tarvitsee lujuutta ja päättäväisyyttä sisäistääkseen vastuunsa. Omaa toimintaa on henkilökohtaisesti muutettava, jos haluaa nähdä muutosta ympärillään. Myös oppimisen ilo ja taakka on itse kannettava ennen kuin tulokset näkyvät uusina taitoina. Vastuullinen ote omaan tekemiseen näkyy myös siinä, että ihminen ei kyynisty tai uhriudu: hankalina hetkinä on tärkeää osata avata suunsa ja pyytää apua. Vaikka omat hommat on hoidettava itse, kaikesta ei tarvitse selvitä yksin.

Kohtaa konfliktit

Kolmas sovellusalue ovat erilaiset ristiriitatilanteet. Niissä lujuus peittoaa löperöinnin mennen tullen, jos eteenpäin halutaan päästä. Konfliktitilanteet ovat erityisen hankalia niille yksilöille, joille muiden miellyttäminen on tärkeää, sekä niissä työyhteisöissä joiden kulttuurisiin normeihin* kuuluu sovinnainen ja muiden hyväksyntää tavoitteleva käyttäytyminen. Konfliktien hoitaminen väistelemällä ja välttelemällä harvoin poistaa tai pienentää ongelmia. Päinvastoin, alun perin pieni pulma saattaa kasvaa suhteettomiin mittoihin, ja ennen pitkää räjähtää silmille aiheuttaen joko toiminnallisia tai henkilösuhteisiin liittyviä vahinkoja – tai molempia. Konfliktiosaaminen on perustaito, joka kaikkien olisi hyödyllistä hallita, työroolista riippumatta. Kyky tarkoituksenmukaisesti tunnistaa ja rakentavasti ratkaista ristiriitoja kumuloituu toimintakulttuurissa piirteeksi, joka tuottaa aidosti laadukasta toimintaa ja uutta ajattelua. Lisäksi säästetään aikaa, rahaa ja hermoja, kun hallitsemattomiin konflikteihin ei ajauduta.

Wikisanakirjan määritelmän mukaan lujuus on ”esineen kyky vastustaa siihen kohdistuvien voimien pyrkimystä muuttaa esineen muotoa tai rikkoa se” (www.wiktionary.org). Lujuudessa ei ole kysymys kovuudesta tai aggressiivisuudesta, vaan kestävyydestä ja paineensietokyvystä. Työelämän lujuusopin tavoiteltavaksi periaatteeksi voisi sopia jämäkkä, mutta joustava ote, josta on hyötyä missä työroolissa tahansa. Tommy Tabermannin rakastettua runoa** vapaasti mukaillen: ”Tulla lujaksi, pysyä pehmeänä. Siinä on haastetta kylliksi yhdelle työelämälle!”

*Organisaatiokulttuurin piirteitä voidaan luotettavasti mitata BCC:n käyttämällä OCI-työkalulla. Sen avulla voidaan tunnistaa toiminnan tehokkuutta tutkitusti edistävät rakentavat piirteet sekä haitalliset puolustavat piirteet.

**Alkuperäinen versio Tabermannin tekstistä: Tulla lujaksi, pysyä pehmeänä. Siinä on haavetta kylliksi yhdelle elämälle!

Hyödyttäisikö henkilökohtainen 'lujuustuki' tai organisaation piirteiden kartoittaminen?

KYSY LISÄÄ: +358 40 703 6575 / mari.mattsson@businesscoaching.fi

Kirjoittaja on Mari Mattsson, johdon coach joka auttaa asiakkaitamme rakentavan ja vastuullisen toimintakulttuurin vahvistamisessa.

#MariMattsson

BCC Business Coaching Center Oy

Mechelininkatu 13, 00100 Helsinki, Finland

info@businesscoaching.fi

+358 10 421 3600

y-tunnus/VAT Number 2107152-9

  • Facebook
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter

Sivustollamme käytetään evästeitä- lisätietoa

We use cookies- more info