Johtajan ajattelun kompastuskivet


Nopeus on valttia kiihtyvällä tahdilla muuttuvassa toimintaympäristössä. Johtajan tulee kyetä tekemään päätöksiä ripeästi, saada muut mukaan, reagoida eteen tuleviin esteisiin ja säätää ketterästi suuntaa. Menestykseen tarvitaan jatkuvaa oman ajattelun ja toiminnan arviointia.

Ajattelu

Me ihmiset emme ole lainkaan niin laadukkaita ajattelijoita tai rationaalisia olentoja kuin haluaisimme uskoa olevamme. Ihmisen ajattelussa on tunnistettu satoja, kerta toisensa jälkeen toistuvia päättelyvirheitä – niin kutsuttuja ajattelun vääristymiä. Tämän lisäksi olemme äärimmäisen huonoja arvioimaan todennäköisyyksiä sekä taipuvaisia ryhmäajatteluun. Emme myöskään kovin hyvin tunnista informaatiota, joka on omien uskomuksiemme vastaista. Pyrimme jatkuvasti hakemaan ympäriltämme todistusaineistoa miksi se, mitä jo ajattelemme, on totta ja oikein. Lisäksi meillä jokaisella on omat uskomuksemme ja sokeat pisteemme, jotka ovat seurausta kaikista niistä liemistä, joissa meitä on matkamme varrella keitetty. Herääkin kysymys, kuinka laadukasta laadukkainkaan strateginen ajattelumme todellisuudessa on?

Päätökset

Yhteen hitsautuneessa johtoryhmässä on usein helppoa olla yhtä mieltä siitä, että oma päättelyketju on ollut aukoton. Ja silti menestyksekkäätkin yritykset tekevät merkittäviä strategisia virheitä. Miksi näin tapahtuu, jos johtoryhmään on lähtökohtaisesti valikoitunut organisaation parhaat strategiset ajattelijat?

Muutama vuosi sitten kolmessa yliopistossa, kahdessa amerikkalaisessa ja yhdessä englantilaisessa, tehtiin useampia rinnakkaisia kokeita, joissa selvitettiin mitä tapahtuu päätöksenteon laadulle, kun ihminen saa lisää valtaa. Tutkimusten yhteinen lopputulema oli; mitä enemmän valtaa, sitä laaduttomampia päätöksiä. Melko hätkähdyttävä tulos. Miten tämä voi olla mahdollista?

1. Kun ihminen saa lisää valtaa, hänen itsetuntonsa kasvaa. Hän alkaa pyytää vähemmän neuvoja ja kysyy vähemmän kysymyksiä, koska luottaa entistä enemmän omaan ajatteluunsa.

2. Henkilön yhteisön monimuotoisuus kapenee, koska urakehityksen ja lisääntyneiden vastuiden myötä myös aika on kortilla ja liikenevä aika vietetään pääosin kaltaisten joukossa.

3. Mitä enemmän valtaa, sitä vähemmän luontaista palautetta on tarjolla. Harva on niin rohkea, että käy haastamassa pomoaan kasvotusten. Vähitellen suuri osa siitä informaatiosta, joka olisi edellytys johtajan laadukkaalle päätöksenteolle alkaa vähentyä. Tästä seuraa väistämättä laaduttomampia päätöksiä.

Johtamisvaikutus

Huomion kiinnittäminen riittävän monipuoliseen ajatteluun ja sen jatkuva kehittäminen on tärkeää. Laadukkainkaan strateginen ajattelu ei kuitenkaan yksin riitä varmistamaan menestystä. Harva taistelu on nimittäin voitettavissa yksin. On saatava muut mukaan ja strategia osaksi arkea. Menestyksessä on kyse laadukkaiden ajatusten ja ideoiden toimeenpanokyvystä. Johtamisen kontekstissa tämä tarkoittaa ennen kaikkea vuorovaikutustaitoja ja sitä miten toimitaan yhdessä muiden kanssa. Valtaosalla johtajista on varmasti hienot tavoitteet, vahva arvopohja ja hyvä tarkoitus. Haluamme elää kuten opetamme, inspiroida muita, jakaa yhteisen vision sekä valtuuttaa muut toimimaan. Harvalla johtajalla on kuitenkaan selkeää näkemystä todellisesta johtamisvaikutuksestaan ja joskus hyvät tarkoitukset tuottavat aivan päinvastaisia tuloksia.

Harva meistä nimittäin näkee itsensä täysin toisten silmin. Ja juuri se, mitä muut näkevät ja miten näkemänsä tulkitsevat, tuottaa vaikutuksen – ei pelkkä taustalla oleva tarkoitus. Onnistuakseen johtajan tuleekin ensin ymmärtää oman käyttäytymisen vaikutus muihin ja sen pohjalta tarvittaessa muokata omaa toimintaansa.

Yksilölliset ratkaisut

Ei ole olemassa universaaleja ohjeita siitä, miten johtamispositiossa vältytään epäonnistumiselta. Lukuun ottamatta ehkä sitä, että huomiota tulee kiinnittää varoitusmerkkeihin ja arvioida jatkuvasti omaa ajattelua ja toimintaa.

Johtavassa asemassa olevalla on usein taustallaan jo runsaasti tietoa, kokemusta ja koulutusta, mutta jokainen tilanne on yksilöllinen ja eteen tulevat haasteet ainutlaatuisia. Ennen kaikkea, jokainen tekee johtamistyötä omalla persoonallaan sekä sillä tiedolla ja kokemuksella, jota mukaan on matkan varrelta tarttunut. Siksi myös kehittämistoimenpiteiden tulisi tässä uran vaiheessa olla yksilölle itselleen sekä hänen tilanteeseensa räätälöityjä.

Executive Coaching on täsmätyökalu johtamiskapasiteetin optimointiin. Siinä kehitetään johtajan ajattelua ja niitä taitoja, joita tilanne kulloinkin edellyttää. Johtajien toivottaisiin olevan täydellisiä ja elämää suurempia. Tällaisten odotusten paineessa saattaa olla vaikeaa tunnistaa ja myöntää omat virheensä. Silloin voi olla hyödyllistä käyttää luotettavaa kumppania, jonka kanssa voi luottamuksellisesti tarkastella omaa toimintaa ja miettiä erilaisia tapoja toimia.

Businesscoach on ajattelun ammattilainen ja tuloksekkaan johtamisen sekä organisaatiokäyttäytymisen asiantuntija. Coach auttaa johtajaa tulemaan tietoisemmaksi omasta johtamisvaikutuksestaan tekemällä huomioita ja antamalla aitoa palautetta. Hän auttaa johtajaa menestymään haastamalla tämän ajattelua ja toimintaa - ennen kuin sen haastaa joku muu.

Tarvitsetko sinä tai joku muu organisaatiossasi ajattelun ja toiminnan haastamista? KYSY LISÄÄ: +358 50 411 5977 / tiina.harmaja@businesscoaching.fi

Tämä Tiina Harmajan artikkeli on julkaistu Business Coaching Magazinessa 1/2019. Voit tilata lehden jatkossa sähköpostiisi tästä.

#TiinaHarmaja #Coaching

BCC Business Coaching Center Oy

Mechelininkatu 13, 00100 Helsinki, Finland

info@businesscoaching.fi

+358 10 421 3600

y-tunnus/VAT Number 2107152-9

  • Facebook
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter

Sivustollamme käytetään evästeitä- lisätietoa

We use cookies- more info