Case: DNA - Uudistuminen vaatii strategiaa arkeen


Kun yritys kehittyy vauhdilla, täytyy sen tehdä uudistuksia useammalla toiminnan tasolla. Kaiken taustalla on kuitenkin oltava vahva ja kantava strategia, joka toteutuu myös arjessa.

​DNA:n pitkäjänteinen kehitys on vienyt yritystä isoin askelin eteenpäin. Yritys on uudistunut muuttuvan ympäristön ja asiakkaiden tarpeiden myötä. DNA:n keskeinen kehityksen ohjain on strategia, joka on saatu tuotua henkilöstön arkeen nopeasti, rohkeasti ja mutkattomasti – DNA:n arvojen mukaisesti. Yrityksen vahva kulttuuri näkyy välittömyytenä, josta hyvä esimerkki on henkilöstön kanssa yhdessä suunniteltu uusi henkilöstöstrategia. Tukena ja haastajana on ollut hallituksen jäsenistä koostuva henkilöstövaliokunta, joka kannustaa tekemään kokonaisvaltaista ja pitkäjänteistä henkilöstötyötä.

PINKKI LANKA LÖYTYY

HR halusi varmistaa henkilöstöjohtaja Marko Rissasen johdolla, että toiminto tukee täysin liiketoimintojen tarpeita. Kuultuaan keskeisiä sidosryhmiä, hallitus mukaan lukien, HR lähti uudistamaan ja kehittämään tulevaisuuden kannalta keskeisiä toimintoja, kuten Talent Managementia ja osaamisen johtamista.

DNA:lla on jo usean vuoden ajan tehty erilaisia toimenpiteitä ja hankkeita työhyvinvoinnin ja työviihtyvyyden kehittämiseksi. Tämä on näkynyt myös tuloksissa, sillä DNA menestyi Great Place To Work -tutkimuksessa erinomaisesti sijoittuen 1. sijalle suurten yhtiöiden sarjassa vuonna 2019 - ja tavoitteellinen kehitystyö jatkuu edelleen. DNA on vahvistanut johtamisen ja henkilöstötyön vaikuttavuutta lisäämällä suunnitelmallisuutta ja seurantaa sekä tarkastelemalla asioita entistä kokonaisvaltaisemmin. Marko Rissanen on henkilökohtaisesti erityisen tyytyväinen siitä, että nykyiset henkilöstötoimet tukevat toisiaan entistä paremmin ja yhteys liiketoimintojen tarpeisiin on vahvistunut. Tekemiseen löytyi ’pinkki lanka’, joka varmistaa, että töitä tehdään samaan suuntaan ja että eri hankkeet, prosessit ja tekemiset vahvistavat toisiaan. DNA on erittäin tavoitteellinen johtamisen kehittämisessä ja haluaa olla maan kärkiyrityksiä valmentavassa johtamisessa. DNA mahdollistaa henkilöstölle erittäin joustavan tavan tehdä töitä, mikä edellyttää, että pelisäännöt, puitteet ja johtaminen ovat hyvässä kunnossa. Yrityksessä on ollut jo useamman vuoden ajan käynnissä sisäinen mentorointiohjelma ja mahdollisuus coachingiin. Näitä toimintoja kehitetään edelleen, samoin kuin itseohjautuvuutta sekä oman työn johtamisen taitoja. DNA:n osaamisen johtamisen malli määriteltiin vastaamaan liiketoiminnan tarpeita ja liiketoiminnot määrittelivät tarvittavat kyvykkyydet. Johtamisen ja esimiestyön kehittämiseen saatiin uutta voimaa määrittelemällä ja ottamalla käyttöön arvopohjaiset johtamisen kompetenssit. Yrityksen vahva kulttuuri näkyy kaikessa tekemisessä ja sitä arvostetaan suuresti koko henkilöstön keskuudessa.

STRATEGIA TEKEMISEKSI

DNA:n strategian yhtenä kulmakivenä on asiakastyytyväisyys, visiona ja missiona ovat tyytyväisimmät asiakkaat. Toinen strateginen tavoite on olla erinomainen työpaikka. Yrityksessä on aina pidetty henkilöstöä korkeassa arvossa ja tärkeänä monin konkreettisin tavoin. Tyytyväinen henkilöstö on avainasemassa, jotta DNA voi tarjota strategiansa mukaisesti markkinoiden parasta asiakaskokemusta. DNA:n tavoitteena on, että jokaisessa tehtävässä on omistautunut ja pätevä työntekijä, joka näkee työnsä merkityksen parhaan asiakaskokemuksen syntymisessä.

Yrityksen kulttuurin ja luonteen mukaisesti DNA halusi vahvistaa henkilöstöasioiden suunnitelmallista toteuttamista erillisellä henkilöstöstrategialla. Tavoitteena oli tehdä näkyviksi eri painopistealueet, niihin liittyvät toimenpiteet sekä yhteys yrityksen liiketoimintastrategiaan. Näin varmistetaan, että jokainen DNA:lainen näkee arjessaan oman työn merkityksen ja yhteyden strategiaan. On tärkeää, että suoritukset vastaavat tavoitteita, mutta jatkuva uudistuminen on pidettävä käynnissä koko ajan. Teknologian ja ympäristön nopea kehitys vaikuttavat toimialan osaamistarpeisiin, ja on ehdottoman tärkeää ymmärtää, millaista osaamista strategia edellyttää, mitä taitoja tulevaisuuden DNA:laisten tulee hallita ja mistä osaamista tulisi hankkia.

OSAAVAT VERKOSTOT

Yhteistyö vahvojen ja osaavien kumppaneiden kanssa on yksi DNA:n keskeistä osaamista. Kaikkea ei kannata tehdä itse, ja DNA:n mallina on taitava kumppanien ja verkostojen hallinta. Hyvä henkilöstöstrategia auttaa kokonaisuuden hahmottamisessa sen suhteen, mistä yrityksen kannalta keskeiset osaajat löytyvät - myös tulevaisuudessa. Verkostomainen toimintamalli tukee ketterää toimintatapaa, mutta vaatii hallinnan osaamista.

DNA:n henkilöstöjohtaja Marko Rissanen on kokenut ja vahva HR-osaaja, joka osaa käyttää kumppaneita silloin, kun siitä on hyötyä. Marko Rissasen tavoitteena on, että kumppaneilta opitaan ja yhteistyö tuo yritykselle sellaista hyötyä, joka sopii Totetutettavaksi käytännössä. Myös BCC:n kanssa tehty yhteistyö on vahvistanut osaamista ja tämä osaaminen on siirtynyt osaksi yrityksen omaa toimintaa.

Artikkelin kirjoittaja on Heli Alén ja se on julkaistu Business Coaching Magazinessa. Voit lukea koko lehden täältä.

Lue akaisemmin ilmestyneet lehdet ja tilaa BCM-lehti jatkossa sähköpostiisi TÄSTÄ!

#Asiakkaidentarinoita #HeliAlén

BCC Business Coaching Center Oy

Mechelininkatu 13, 00100 Helsinki, Finland

info@businesscoaching.fi

+358 10 421 3600

y-tunnus/VAT Number 2107152-9

  • Facebook
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter

Sivustollamme käytetään evästeitä- lisätietoa

We use cookies- more info