Henkilökohtainen business-malli - miten johdan oppimistani?


Työssä oppimisessa on merkittävää sen kokonaisvaltaisuus: työn lisäksi oppimiskohteena on työympäristö ja -yhteisö, ihmisten välinen vuorovaikutus ja kaikki toiminta työpaikalla. Ammatillinen kasvu ja työssä oppiminen ovat sekä yksilöllisiä että yhteisöllisiä tapahtumia, joissa tietoa luodaan, tulkitaan ja käytetään joustavasti. Oppiminen rakentuu aina aiemmin opitulle perustalle (tiedot, taidot, käsitykset, uskomukset), jolloin uusia tietoja ja kokemuksia tulkitaan aiempien käsitysten pohjalta. Lisäksi työskentely-ympäristö vaikuttaa organisaation kulttuuriin ja sen luoma viitekehys määrittää paljon työntekoa.

Miten sitten johdan oppimistani tässä kontekstissa? Ratkaisuna voi olla henkilökohtaisen business-mallin luominen.

Oman oppimisen business-mallia rakentaessasi huomioi seuraavat seikat:

  • Perehdy uuteen työhösi kattavasti. Palauta mieleen/pohdi, mitkä ovat hyviä alais-/johtamistaitoja. Selvitä, ketkä ovat työsi ja oppimisesi kannalta tärkeimmät kumppanit sekä mihin verkostoon sinun tulee kuulua

  • Ole tietoinen, mitä elementtejä työhösi kuuluu: projektit, prosessit, mittaaminen & raportointi, työn laadun varmistaminen, ym. Suhteessa tekemisiisi täsmennä, missä roolissa työskentelet, esim. johtaminen, kehittäminen, tukeminen, jne.

  • Ole selvillä siitä, mitä annettavaa sinulla on yrityksellesi/organisaatiollesi. Luo oma osaajaprofiili sekä tuo esille, mitä osaat. Tiedosta omat vahvuutesi sekä käyttämätön potentiaalisi. Tunnista omat arvosi voidaksesi tuoda lisäarvoa yritykselle tai vahvistaaksesi sitoutumisesi organisaatiota kohtaan

  • Huomioi asiakkuus: keitä varten palvelua tuotetaan, miltä palveluketju näyttää asiakkaan näkökulmasta, miten sitä voi edelleen kehittää. Selvitä, miten toimit muiden/asiakkaiden kanssa

  • Tunne itsesi/toimintatapasi eri tilanteissa vielä paremmin ja tiedosta tunneälyn merkitys työssäsi. Pyri ohjaamaan omaa toimintaasi myös alitajunnan avulla sekä johtamaan omaa mieltäsi

  • Dokumentoi oma osaamisesi ja hiljainen tietosi, jaa tietoa/osaamistasi muille esim. mentoroinnin avulla. Selvitä itsellesi, miten muut saavat tietoa sinusta. Suunnittele, miten kerrot osaamisestasi hyödyntäen markkinoinnin ja viestinnän keinoja & kanavia

  • Tunnista oman toimintasi kustannukset organisaatiolle/itsellesi ja eritoten: huomaa oppimisesta saamasi hyödyt!

Mistä saat tukea, jos oman oppimisesi johtaminen jostain syystä ontuu? Yksilön, tiimin, johtoryhmän sekä koko organisaation oppimista voidaan tehostaa ja nopeuttaa kuin myös siihen liittyvää reflektiota syventää business coachingin avulla. Coaching auttaa ihmistä oppimaan ja ottamaan vastuun oppimisestaan opettamisen sijaan. Nämä hyödyt näkyvät niin yksilö kuin organisaatiotasolla monin eri tavoin.

Lähteet: Clark, Tim; Osterwalder, Alexander & Pigneur, Yves 2012: Business Model You: A One-Page Method for Reinventing Your Career. WILEY. BusinessModelYou.com

International Coach Federation (ICF) 2014: Building a Coaching Culture-raportti

Leena Ilomäki on businesscoach, jolla on vahva käyttäytymistieteellinen tausta ja osaaminen henkilöstön kehittämistyössä.

leena.ilomaki@businesscoaching.fi

#LeenaIlomäki #Coaching

BCC Business Coaching Center Oy

Mechelininkatu 13, 00100 Helsinki, Finland

info@businesscoaching.fi

+358 10 421 3600

y-tunnus/VAT Number 2107152-9

  • Facebook
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter

Sivustollamme käytetään evästeitä- lisätietoa

We use cookies- more info