Coaching - kulu vai investointi?


Johtamisen kehittämistä tarvitaan ja vaihtoehtojakin on runsaasti tarjolla. Siihen saisi uppoamaan melkoisia summia, mutta peruskysymys kuitenkin on, tuottaako se riittävästi tuloksia. Yksi vaikuttavimmista kehittämismuodoista on coaching - ketterä ja tuloksellinen menetelmä, joka kaiken lisäksi on erittäin kustannustehokas.

Kuka sitten parhaiten täyttää juuri sinun vaatimuksesi? Loistavakaan coach ei sovi kaikille tai kaikkiin tilanteisiin. Coachin ei tarvitse olla tohtoritason asiantuntija missään liike-elämän substanssiteemassa, mutta hänen on hyvä täyttää joitakin kriteereitä, joita valintavaiheessa on hyvä tutkailla. Toisaalta hyväkin coach tarvitsee selkeän tehtävänannon - halutaanko prosessissa keskittyä kulttuurin muutokseen, tuloksen parantamiseen, tukea uuden tiimin tai tehtävän käynnistymistä.

Aseta ensin tavoitteet ja tee perusvalinnat toimintatavoista

Valinta alkaa kehitettävän henkilön tai tiimin tarpeista. Kaiken kehittämisen pohjana tulisi organisaatioissa olla määritelty johtamisvisio. Vain määrittämällä lähtökohdat riittävän tarkasti voidaan lähteä valitsemaan erilaisista vaihtoehdoista se, jolla todennäköisimmin tavoitteeseen päästään.

Coaching on ratkaisu silloin, kun kyse on osaamisen ja ajattelun jäsentämisestä, resurssien ja potentiaalin käyttöönotosta. Yksilön tavoitteiden lisäksi organisaation johtamisvisio tai tavoitekulttuuri toimivat selkänojana myös coachille ja auttavat häntä jäsentämään omaa työskentelyään.

Tämä pohjatyö antaa hyvät lähtökohdat onnistumiselle. Esimerkkinä asiakkaamme, joka oli ensin selkeästi määritellyt kriteerit hyvälle johtamiselle omassa organisaatiossaan ja haki keinoa sitä niiden viemiseksi käytäntöön. Suunnittelimme yhdessä erilaisia coachingprosesseja, joita toteuttamassa meiltä oli useita coacheja. Hyödynsimme myös coachien kesken coaching supervisionia eli kävimme oman mentorimme avulla keskusteluja kulttuurisista havainnoistamme. Näin pystyimme tuottamaan asiakkaalle paitsi johdonmukaista, yhteistä tavoitetta tukevaa coachingia eri yksiköissä, myös syvempää näkemystä kulttuurin edistymisestä.

Mitkä ovat kumppaniehdokkaan arvostukset ja viitekehykset

Kun tiedät mitä haluat, kysy ehdokkailta ainakin seuraavat kysymykset:

  • mikä on heidän kokemuksensa johdon kehittämisestä ja johtamisen maailmasta

  • millaisesta viitekehyksestä käsin he toimivat ja mitä he arvostavat itse johdon ja johtotiimin toiminnassa

  • millaisia kokemuksia heillä on sinun tilannettasi vastaavista hankkeista

  • mikä on coachin koulutus ja sertifiointi

Vaikka coach ei tuokaan sisältöä prosessiin, hän kuitenkin ohjaa huomion kiinnittymistä kysymyksillään. Siksi on tärkeää, että coachilla on käsitys siitä, millaisia haasteita johtamisen maailmaan voi sisältyä niin erilaisten teemojen, päätöksentekotilanteiden ja vuorovaikutuksen suhteen.

Tulevaisuuden toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti kompleksisemmaksi ja johtajuudessa tarvitaan perinteisen liiketoimintaosaamisen rinnalle systeemistä näkökulmaa. Systeemisyyden ymmärryksen lisäksi hyvä coach osaa arvioida johtamisen kontekstia ja sen vaatimuksia eikä tyydy erilaisiin listauksiin johtamisen menestystekijöistä. Mikä toimii yhtäällä voi olla täysin väärin toisaalla.

Varmistamalla, että coachillasi on kansainvälisesti tunnustettu, esimerkiksi ICF:n myöntämä sertifiointi, voit olla varma, että olet tekemisessä ammattilaisen kanssa. Ethän luottaisi kirjanpitoasikaan kenelle tahansa, miksi et olisi yhtä tarkka kehittämiskumppaniesi valinnassa?

Pitäkää yhteyttä prosessin aikana

Vaikka prosessit ovatkin sisältönsä puolesta luottamuksellisia ja niistä ei voida antaa tietoja, kannattaa toimeksiantajan olla yhteydessä coachiin prosessin aikana. Kaikki palaute, havainnot coachattavan henkilön tai tiimin toiminnasta tukevat prosessin onnistumista. Ammattimaiset coachit ottavat mielellään palautetta vastaan sillä se auttaa heitä tarkentamaan omaa työskentelyään.

Kirjoittaja on Tuovi Haikala, jonka kirjoittaa lisää aiheesta artikkelissaan "Älä haaskaa kehittämisresurssejasi". Voit lukea artikkelin huhtikuussa 2018 ilmestyvästä Business Coaching Magazinesta. Tilaa lehti sähköpostiisi TÄSTÄ.

Tai kysy Tuovilta lisää coachingin muuttamisesta kulusta investoinniksi:

+ 358 40 5333113

tuovi.haikala@businesscoaching.fi.

#Ihmistenjohtamisesta #Itseohjautuvuudesta #TuoviHaikala #Coaching

BCC Business Coaching Center Oy

Mechelininkatu 13, 00100 Helsinki, Finland

info@businesscoaching.fi

+358 10 421 3600

y-tunnus/VAT Number 2107152-9

  • Facebook
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter

Sivustollamme käytetään evästeitä- lisätietoa

We use cookies- more info