Oivalluksia itseohjautuvuudesta


Kun paikalle kutsutaan ihmisiä, jotka edustavat erilaisia organisaatioita pienistä asiantuntijaorganisaatioista globaaleihin pörssiyhtiöihin ja erilaisia rooleja kuten toimitusjohtaja, HR ja talousjohtaja sekä annetaan aiheeksi itseohjautuvuus, ei varmuudella voi etukäteen tietää millainen keskustelu siitä syntyy. Kaksi tuntia kului nopeasti ja keskustelijat hämmästelivät, kuinka samankaltaiset asiat erilaisia yrityksiä kiinnostivat. Varmistui myös se, miksi itseohjautuvuudesta ja valmentavasta johtajuudesta kannattaa puhua yhdessä.

BCC järjesti tammikuussa keskustelutilaisuuden itseohjautuvuudesta, koska aihe tuntuu tällä hetkellä todella kiinnostavan monia niin yksityisellä kuin julkisella puolella. Kiinnostusta seuraa myös pieni hämmennys siitä, mitä se kullekin voisi tarkoittaa. Tilaisuuteen kutsutut yritykset olivat hyvä läpileikkaus suomalaisesta yrityskentästä, edustettuna olivat globaali pörssiyritysmaailma ja pienet asiantuntijayritykset ja keskustelussa tuli esiin niin valmistavan teollisuuden kuin palveluyritysten näkökulmat.

Ensimmäinen mielenkiintoinen keskustelunaihe oli yritysten tavoitteet itseohjautuvuudelle ja mikä merkitys sillä nähdään olevan tällä hetkellä. Entä miten sitä halutaan kehittää tulevaisuudessa?

Yritykset arvioivat omaa tilannettaan neljästä näkökulmasta Ken Wilberin nelikenttämallia mukaillen.

  • Ihmisten uskomukset: Millaisia uskomuksia ihmisillä on omista kyvyistään ja mahdollisuuksistaan liittyen itseohjautuvuuteen?

  • Ihmisten käyttäytyminen: Miten ihmiset käytännössä toimivat? Millaisissa tilanteissa ihmiset parhaiten ohjaavat itseään?

  • Organisaation kulttuuri: Miten organisaation vallitseva toimintakulttuuri tukee tai estää itseohjautuvuutta?

  • Organisaation systeemit: Miten organisaation rakenne ja olemassa olevat prosessit tukevat tai estävät itseohjautuvuutta?

Keskusteluun virisi itseohjautuvuuden keskeisiä vaikuttavia elementtejä, kuten luottamus itseen ja organisaatioon, palautteenannon ja -vastaanoton merkitys, päätöksenteko ja kulttuurin kehittymiseen vaikuttavat prosessit. Jos ihmisellä ei ole tervettä uskoa omaan osaamiseen ja kykyyn kehittää osaamistaan, tai jos puuttuu usko siihen, että omalla tekemisellä on mitään vaikutusta päätöksiin, on vaikea nähdä ihmisten tarttuvan toimeen itseohjautuvasti. Kun luottamus on vahva sekä itseen että yritykseen, näkymät ovat paljon valoisammat uuden kehittämiselle ja muutosten aikaansaamiselle. Keskustelua käytiin myös siitä, miten uusien ikäryhmien astuminen työelämään vaikuttaa toimintakulttuuriin, ja miten totutuilla tavoilla on suuri vaikutus uudistumishalukkuuteen ja -kyvykkyyteen.

Jälleen kerran mieltä lämmitti huomio, että tuomalla ihmisiä yhteen luodaan jotain uutta. Kysymällä merkityksellisiä kysymyksiä, kuuntelemalla ja antamalla keskustelun kehittyä vapaasti kasvatetaan yhteistä osaamista ja luodaan uusia näkökulmia. Kokoamalla näistä yhteen jokin uusi ajatus, saadaan aikaan aivan mahtavia oivalluksia ja uutta osaamista, josta jokainen ottaa itselleen ja omaan tarpeeseensa hyödyllisenä katsomansa asian. Itseohjautuvasti.

Kirjoittaja on Heli Alén, joka on viime aikoina pohtinut ja pohdituttanut itseohjautuvuuden käsitettä johtamisen ja osaamisen kehittämisen näkökulmasta, kulttuuria ja prosesseja unohtamatta. Hän oli myös mukana fasilitoimassa BCC:n keskustelutilaisuutta.

Jos itseohjautuvuus mietityttää, laita Helille sähköpostia heli.alen@businesscoaching.fi. Järjestämme mielellämme organisaatiossasi vastaavan keskustelutilaisuuden ja autamme teitä arvioimaan oman organisaationne tilannetta itseohjautuvuuden suhteen.

Lisää itseohjautuvuuden kenittämisestä voit lukea maaliskuussa 2018 ilmestyvästä Business Coaching Magazinesta. Tilaa lehti sähköpostiisi TÄSTÄ.

#Organisaatiokulttuurista #Itseohjautuvuudesta #HeliAlén

BCC Business Coaching Center Oy

Mechelininkatu 13, 00100 Helsinki, Finland

info@businesscoaching.fi

+358 10 421 3600

y-tunnus/VAT Number 2107152-9

  • Facebook
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter

Sivustollamme käytetään evästeitä- lisätietoa

We use cookies- more info