Koska tarvitaan ammatticoachia?


Monissa organisaatioissa on jo käytössä runsaasti valmentavan johtamisotteen osaamista ja coaching-taitoja. Milloin kannattaa hyödyntää sisäistä osaamista ja koska tulisi kääntyä ammattilaisen puoleen?

Tätäkin valintaa kannattaa tarkastella tavoitelähtöisesti. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että kun coachingin tavoitteet ovat transaktionaalisia, voidaan harkita sisäisten coachien käyttöä. Kun taas tavoitteet ovat transformatiivisia, on suositeltavaa käyttää ulkopuolista, kokenutta ammatticoachia.

Transaktionaaliset tavoitteet ovat selkeitä, usein toiminnallisia tavoitteita, jotka keskittyvät esimerkiksi taktisiin toimenpiteisiin ja toimeenpanon tukemiseen. Tällaisia tavoitteita voivat olla esimerkiksi coachattavan vastuualueeseen liittyvien tavoitteiden selkeyttäminen tai jonkin yksittäisen taidon kehittäminen. Organisaation sisäinen coach tai valmentava esimiestyö voi tällaisessa tapauksessa olla kustannustehokkain ja ketterin tapa edetä.

Ammatticoach on paikallaan, kun tavoitellaan transformatiivista kehittymistä, eli syvemmän tason pysyviä uskomusten muutoksia. Ammattilainen auttaa asiakasta tulemaan tietoiseksi omista (hyödyllisistä ja hyödyttömistä) ajattelumalleistaan sekä sisäisistä resursseistaan, ja hyödyntämään niitä muutoksen aikaansaamiseksi.

Voidaan ajatella, että transaktionaalinen coaching raapaisee tietoisuuden pintaa. Transformatiivinen coaching taas luo uutta tietoisuutta ja tuottaa tuloksia monella tasolla. Oivallukset ja uskomusten muuttuminen ovat transformationaalisen coachingin olennainen osa. Ulkopuolisen toimijan riippumattomuus sekä coachingiin olennaisesti kuuluva luottamuksellisuus edistävät tällaisten muutosten syntymistä.

Tarpeen arviointi voi olla hankalaa, mutta onneksi myös tässä asiassa on mahdollista turvautua asiantuntijan apuun. Ammattimainen coaching-palveluiden tarjoaja voi auttaa hahmottamaan, milloin ja miten kannattaa hyödyntää organisaation sisäistä osaamista ja pystyy myös tarvittaessa tukemaan sen käyttöönotossa.

Aina kun coachingia käytetään organisaatiokontekstissa, kannattaa varmistaa, että prosessiin sidotaan myös organisaatiotason tavoitteet - riippumatta siitä onko kyseessä organisaation sisäinen vai ulkopuolinen coach.

Teksti on julkaistu Business Coaching Magazinessa 1/2017. Voit lukea koko lehden ja tilata uusimman lehden sähköpostiisi tästä.

Kirjoittaja on Karoliina Salovaara, joka on työskennellyt vuosien ajan coaching-hankkeiden projektinhallinnan ja palveluprosessien kehittämisen parissa.

Kysy lisää yksilön että organisaation tavoitteita tukevan coachingin käytöstä: karoliina.salovaara@businesscoaching.fi

#Organisaatiokulttuurista #Itseohjautuvuudesta #KaroliinaSalovaara #Coaching

BCC Business Coaching Center Oy

Mechelininkatu 13, 00100 Helsinki, Finland

info@businesscoaching.fi

+358 10 421 3600

y-tunnus/VAT Number 2107152-9

  • Facebook
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter

Sivustollamme käytetään evästeitä- lisätietoa

We use cookies- more info