Case: Scandic Hotels - Coachaavalla otteella parempiin liiketoiminnan tuloksiin


Kuvassa Christer Skjäl ja Riikka Mattila

Kanadalainen johdon valmentaja ja coach John Burdett on määritellyt coachingin seuraavasti parikymmentä vuotta sitten: Coaching is challenging the motivated, not motivating the challenged. Tällä periaatteella lähdettiin yhteistyössä BCC:n kanssa kehittämään myös Scandic Hotels’in hotellijohtajia Scandicin Etelä- ja Itä-Suomen alueella. Lähtötilanne oli hyvä ja innostusta riitti. Tavoitteet oli asetettu erittäin kunnianhimoisesti.

Prosessi rakentui yksilö- ja ryhmäcoachingin yhdistelmästä, jossa henkilökohtaisen kehittymisen lisäksi panostettiin vahvasti myös uudenlaisen johtamiskulttuurin kehittämiseen sekä alueen hotellinjohtajien keskinäisen yhteistyön vahvistumiseen.

Selkeät tavoitteet ja hyvin harkitut vaihtoehdot

”Perimmäisenä tavoitteena oli liiketoiminnan tulosten ja kannattavuuden parantuminen. Niihin päästäksemme meillä oli on vahva pyrkimys parantaa asiakaskokemusta ja kannattavuutta. Olennainen tekijä tavoitteen saavuttamiseksi on asiakaspalvelun taso, joka taas syntyy hyvästä työyhteisökokemuksesta” kertoo aluejohtaja Christer Skjäl.

”Olimme vahvasti menossa konseptijohtamisen maailmaan mutta totesimme kohtalaisen nopeasti, että pelkällä konseptijohtamisella emme pääse haluttuihin tavoitteisiin” hän jatkaa.

”Lähdimme miettimään asioita tavoitteesta käsin. Halusimme myös muuttaa toimintakulttuuria, joka alan historiassalla on melko ollut melko autoritaarinen ja esimieskeskeinen.” täydentää henkilöstöjohtaja Riikka Mattila. ”Valitsimme coachingin kehittämismuodoksi, koska halusimme kehittää ihmisten johtamista ja panostaa tässä prosessissa erityisesti yksilötason toimintaan” kertoo Riikka Mattila. ”Meillä oli ollut jo erilaisia esimiesvalmennuksia ja tuntui, että esimiehet kyllä tiesivät mitä pitää tehdä, mutta tarvitsivat tukea valmentavan asenteen ja taitojen kehittämisessä ja viemisessä käytäntöön. Vaikka käytämme muilla organisaatiotasoilla sisäistäkin coachingia, tähän hankkeeseen valitsimme ulkoisen kumppanin, koska ylemmän johdon roolista johtuen sisäinen coaching olisi haasteellista.”

”Ajankohta oli myös otollinen. Olimme jo tehneet työtä ajattelun ja asenteiden muokkaamisessa mutta nyt tarvittiin käytännön välineitä” sanoo Christer Skjäl.

Sopiva kumppani tärkeä onnistumiselle

”Meillä oli useita vaihtoehtoja, kun etsimme sopivaa kumppania. Tärkeimmät kriteerit valinnalle olivat kumppanin uskottavuus ja kokemus, riittävät resurssit ja skaalautuvuus, sopivat toimintamallit sekä ajatusmaailmoiden kohtaaminen. Kumppanin tulee toimia organisaatioissa ikään kuin sisäisenä toimijana, organisaation omia tavoitteita edistäen. Resurssien suhteen halusimme olla varmoja, että energiaa ja draivia riittää ensimmäisestä viimeiseen tapaamiseen ja jos haluaisimme laajentaa yhteistyötä, kumppanilta löytyisi resursseja siihen” kertovat Riikka Mattila ja Christer Skjäl.

Prosessi suunniteltiin yhteistyössä BCC:n ja Scandicin kesken. Siinä huomioitiin henkilökohtaisen kehittymisen tarpeet yksilöcoachingprosessien kautta mutta samanaikaisesti rinnalla kulki hotellien johtajien ryhmäcoachingprosessi, jossa painopiste oli toimintakulttuurin kehittämisessä ja ryhmän keskinäisen luottamuksen ja yhteistyön vahvistamisessa. Osaamisen jakamiselle ja toisten toiminnan benchmarkkaamiselle luotiin ryhmässä myös luonteva käytäntö. Aluejohtajana Christer Skjäl ei osallistunut ryhmäcoachingiin, jossa oli hänen suoria alaisiaan, muuta kuin aloitus- ja päätöstilaisuuksien osalta, mutta myös hänellä oli oma coachingprosessinsa.

Konkreettisia tuloksia

Toimintatavasta saatiin selviä hyötyjä. Yksilöprosesseissa voitiin keskittyä kunkin hotellinjohtajan omiin tavoitteisiin ja oman työn kehittämiseen ja asioiden toimeenpanoon. ”Niin kuin aina, eri henkilöiden eteneminen tapahtuu eri vauhdissa, mutta jokainen on edistynyt selvästi. Se on hienoa!” sanoo Christer.

”Meillä on hyviä esimerkkejä siitä, kuinka be bold -arvomme on tiedostettu paremmin. Näemme arjen toiminnassa enemmän uskallusta ja rohkeutta ja oman tyylin rakentavaa käyttöä. Samoin ote arjen johtamiseen on muuttunut. Esimerkiksi valmentavan palautteen käyttöä on enemmän, jolloin asiat saadaan korjattua arjessa nopeasti. Hotellijohto käy henkilöstön kanssa palautekeskusteluja muun työn lomassa, vaikkapa kahvikupin äärellä, työtavat ovat muuttuneet ja ajankäyttöä suunnitellaan nyt eri tavoin,” hän jatkaa.

Ryhmäcoachingin hyötyjä Riikka ja Christer kuvaavat seuraavasti: ”Yhteistä keskustelua on arvostettu ja prosessi on selvästi tiivistänyt porukkaa. Esimerkiksi aluekokouksemme ovat muuttuneet antoisammiksi. Nyt agendat syntyvät yhteistyössä, kun hotellinjohtajilta tulee ehdotuksia. Näin pääsemme keskusteluissamme entistä syvemmälle tasolle. Kokoukset ja keskustelut ovat entistä tavoitteellisempia. Liiketoiminnan tulokset ovat parantuneet, koska asioita on tehty uudella tavalla; ei enemmän vaan fiksummin. Sen lisäksi voimme olla tyytyväisiä siitä, että uudistuminen näkyy myös yleisesti rentoutuneempana ja vapautuneempana asenteena, stressitasot tuntuvat laskeneent.”

Onnistumisen mittareita ovat paitsi liiketoiminnan luvut, myös työntekijäkokemuspalautteet ja johtamispalautteet. ”Vaikea sanoa mikä johtuu mistä, mutta tämän vuoden asiakaskokemustuloksista on mittareiden mukaan tulossa tähän mennessä paras eli alussa asettamaamme tavoitteeseen ollaan päästy. Uskon, että coachaava ote on vaikuttanut vahvasti tähän tulokseen ” iloitsee Christer Skjäl.

Onnistumisen eväät

”Olimme heti alussa määritelleet tavoitteen selkeästi. Emme olleet kriisissä vaan tilanne oli sinänsä hyvä, mutta halusimme päästä erinomaisiin tuloksiin. ” kertovat Riikka Mattila ja Christer Skjäl. ”Johdon oma sitoutuminen ja heittäytyminen samaan prosessiin on äärimmäisen tärkeää. En ollut mukana ryhmäcoachingissa, se oli mielestäni myös tapa osoittaa luottamusta alaisilleni, jotta he voivat keskustella ryhmässä vapaasti. Toisaalta he tiesivät, että minulla oli oma prosessini menossa”, kertoo Christer.

”Sen voin sanoa, että muutos vaatii jumppaamista arjessa. Olin jo ennen prosessia koittanut muuttaa toimintatapaani mutta se tuntui vaikealta. Prosessi auttoi ottamaan ison askeleen oikeaan suuntaan ja hotellinjohtajilta saamani palaute kertoo, että yhteiset palaverimme ovat arvokkaita ja antavat heille eväitä omaan työhön. Vaikka yritin, en ollut aiemmin coachaava esimies. Prosessin myötä koen sen taidon parantuneen” naurahtaa Christer.

”Coaching ei ole tapa ulkoistaa kehittämistä vaan se on sidottava omaan toimintaan tiiviisti.” korostaa Riikka. ”Sen tulee olla osa kokonaisuutta eikä irrallinen ratkaisu, jolla ostetaan johdolle hyvä omatunto. Vaikka prosessi on näennäisen helppo, se vaatii paneutumista ja sitoutumista osallistujilta ja esimiehiltä”.

Tämä Tuovi Haikalan artikkeli on julkaistu Business Coaching Magazinessa 1/2017. Tilaa BCM-lehti sähköpostiisi TÄSTÄ!

Jos haluat kuulla lisää coachingin ja coachaavan otteen hyödyntämisestä organisaation strategisten tavoitteiden edistämiseksi, OTA YHTEYTTÄ!

#Asiakkaidentarinoita #Ihmistenjohtamisesta #Organisaatiokulttuurista #Coaching

BCC Business Coaching Center Oy

Mechelininkatu 13, 00100 Helsinki, Finland

info@businesscoaching.fi

+358 10 421 3600

y-tunnus/VAT Number 2107152-9

  • Facebook
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter

Sivustollamme käytetään evästeitä- lisätietoa

We use cookies- more info