Eettisellä johtamisella parempaa tulosta


Olemme BCC:llä määritelleet tavoitteeksemme yritysten tukemisen kestävän menestyksen rakentamisessa. Osa kestävää menestystä on vastuullinen toimintakulttuuri. Mielenkiinto ja tutkimus kulttuurin vaikutuksista yritysten tuloksiin lisääntyy jatkuvasti ja nyt tuloksia alkaa olla jo useammasta näkökulmasta.

Viesti on selvä – eettinen, vastuullinen johtaminen synnyttää paitsi sitoutumista myös tuottaa parempia liiketoiminnan tuloksia. Viime vuosina julkaistuissa tutkimuksissa on osoitettu, että eettinen organisaatiokulttuuri vahvistaa sitoutumista organisaatioon ja näyttäytyy johdon tavoitteissa organisaation menestystä tukevina. Käytäntöinä tämä näkyy johdon ja esimiesten esimerkkinä eettisestä toiminnasta ja avoimena keskustelukulttuurina. Eettisyys siis vahvistaa johdon halua sitoutua ja työskennellä yhteisön hyväksi.

Vastaavasti vähemmän eettiseksi arvioiduissa organisaatioissa johdon toiminta on yhteydessä organisaatiosta poispäin vieviin tavoitteisiin. Yksilöllisen hyödyn tavoittelu lisääntyy, oman urankehityksen näkökulma nousee yhteisön menestystä tärkeämmäksi. Keskinäinen kilpailu alkaa syödä tulosta.

Toimintakulttuureista puhutaan joskus niin kuin ne olisivat päivittäisen toiminnan ulkopuolella olevia mystisiä ilmiöitä, jotka syntyvät ja elävät meistä riippumatta. Ne ovat kuitenkin yksinkertaisesti seurausta siitä, mitä yhteisössä arvostetaan, palkitaan, tavoitellaan, pidetään hyvänä ja oikeana. Näihin asioihin liittyvät uskomukset ohjaavat päivittäistä käytöstä, toimivat perusteina erilaisille käytännöille ja toimintatavoille.

Kulttuuria voi tavoitteellisesti muuttaa eikä muutos välttämättä ole edes kovin hidasta, vastoin yleistä väitettä. Se lähtee siitä, että tiedostamme ne perususkomukset, joiden varassa toimimme, asetamme tavoitteet ja lähdemme johdonmukaisesti rakentamaan käytänteitä, jotka tukevat tavoitteiden saavuttamista ja luovumme sellaisista, jotka eivät enää palvele meitä. Onnistuminen edellyttää erityisesti johdon ja esimiesten yhtenäistä näkemystä suunnasta, sitoutumista muutokseen ja vastuullista päivittäistä esimiestyötä. Voimakkain kulttuuria muodostava tekijä on johtajuuskäyttäytyminen.

Valmentava, arvostukseen ja dialogiin perustava toimintamalli on yksi käytännön sovellus vastuullisuuden vahvistamiseen organisaatiossa. Valmentavan vuorovaikutuksen lisääntyminen kaikilla organisaation tasoilla vahvistaa oma-aloitteisuutta, nopeuttaa osaamisen kehittymistä ja luo kulttuuria, jossa osallisuus ja sitoutuminen syntyvät luonnostaan ja vahvistavat siten myös tuloksellisuutta.

Kirjoittaja: Tuovi Haikala

tuovi.haikala@businesscoaching.fi

#Ihmistenjohtamisesta #TuoviHaikala

BCC Business Coaching Center Oy

Mechelininkatu 13, 00100 Helsinki, Finland

info@businesscoaching.fi

+358 10 421 3600

y-tunnus/VAT Number 2107152-9

  • Facebook
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter

Sivustollamme käytetään evästeitä- lisätietoa

We use cookies- more info