Case: Valmentavan johtamisen juurruttaminen


Laajan johtamisen kehittämisen hankkeen tavoitteena oli pyrkiä luomaan sparraavaa ja dialogista johtamiskulttuuria isoon organisaatioon. Koska uusi johtamiskulttuuri haluttiin juurruttaa tehokkaasti koko organisaatioon, osallistuivat valmennuskokonaisuuteen ensimmäisessä vaiheessa koko ylin johto yksiköiden johtoryhmineen ja myöhemmin alkaneessa toisessa vaiheessa yhteensä 27 ryhmää esimiehiä kaikista eri liiketoimintayksiköistä.

Tavoitteet

  • Antaa johtajille ja esimiehille sekä tietopohja valmentavan johtamisen perusteista

  • Kannustaa ja tukea heitä valmennustaitojen harjoittelussa käytännössä

Prosessi – vaihe 1

Ensimmäisessä vaiheessa kohderyhmänä oli ylin johto.

Yhteisen koulutuksen lisäksi johtoryhmän jäsenet osallistuivat henkilökohtaiseen coaching-prosessiin, jonka tarkoituksena oli tukea johtajan henkilökohtaista kehittymistä valmentavana johtajana. Tämän jälkeen kunkin yksikön johtoryhmälle järjestettiin oma koulutus ja kehittymisen tueksi johtoryhmän yhteinen tiimicoaching-prosessi.

Prosessi - vaihe 2

Toisessa vaiheessa kohderyhmä laajeni päälliköihin ja heidän esimiesalaisiinsa. Vuoden aikana valmennuskokonaisuuden kävi läpi yhteensä yli 200 henkilöä. Valmentavan johtamisen koulutuksen tukena esimiehillä oli käytössä verkko-oppimisympäritö. Lisäksi valmentavan esimiestyön käytäntöön viennin tukena päälliköille ja esimiehille tarjottiin ryhmäcoachingia. Johtajien coachingit jatkuivat myös toisessa vaiheessa.

Valmentavan johtamisen perusteita koulutettiin myös nuorille talenteille sekä uusille esimiehille.

Tulokset

Valmennuspalaute oli kaiken kaikkiaan keskimäärin todella positiivista.

Valmennuksesta koettiin olevan hyötyä niin valmentavan johtamisen taitojen harjoitteluissa kuin tiimin arjen haasteiden yhteisessä ratkomisessa. Moni esimies kommentoi kiinnittävänsä aikaisempaa enemmän huomiota siihen, että ei ota alaistensa töitä omalle kontolleen ja useampi oli jo käytännössä ryhtynyt muuttamaan omaa johtamistaan valmentavampaan suuntaan kuuntelemalla ja kysymällä enemmän avoimia kysymyksiä alaisten kanssa käydyissä keskusteluissa.

Tärkeimmät huomiot

  • Ylimmän johdon sitoutuminen alusta asti on äärimmäisen tärkeää johtamiskulttuurin muutokselle

  • Mitä isompi hanke, sitä suuremmat ovat hyödyt aikataulussa pysymisellä, kun koko organisaatio tietää mistä puhutaan


BCC Business Coaching Center Oy

Mechelininkatu 13, 00100 Helsinki, Finland

info@businesscoaching.fi

+358 10 421 3600

y-tunnus/VAT Number 2107152-9

  • Facebook
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter

Sivustollamme käytetään evästeitä- lisätietoa

We use cookies- more info