Case: Johtamisarvioinnin 360-konsepti


Julkishallinnon organisaatio oli pitkäjänteisen kehitystyön tuloksena kehittänyt johtamistaan valmentavan johtamisen suuntaan. Johtamisen perustana oli johdon ja henkilöstön välinen tiivis, avoin ja luottamuksellinen yhteistyö, joka tukee työntekijää ja luo onnistumisen edellytyksiä. Yhtenä keinona johtamisen kehittämisessä olivat esimiesarvioinnit.

Business Coaching Center toteutti asiakkaalle johtamisarviointien 360 ° -konseptin mukaisen prosessin, jossa purettiin arviointien tulokset ja varmistettiin tulosten toimeenpanon tuki. Tärkeimmät piirteet tässä 360-hankkeessa olivat:

1. tavoitteellisuus ja liiketoimintanäkökulma,

2. luotettavat menetelmät,

3. ammatticoachit osallistujien luottamuksellisena kumppanina sekä

4. kustannustehokas ja asiakkaan tarpeisiin rakennettu prosessi.

Tavoitteet

  • Tukea toivotunlaisen esimiesroolin omaksumista

  • Löytää jokaiselle esimiehelle vähintään yksi kehittämiskohde, -keino ja -suunnitelma

  • Tukea esimiesohjelmia

  • Saada kokonaiskuva johtamisen nykytilasta

Prosessi

Johtamisarviointiin osallistui yhteensä noin 300 esimiestä. Purkutilaisuudet järjestettiin kolmen kuukauden aikana ja arviointeja oli purkamassa kuusi kokenutta coachia, jotka lisäksi tukivat kehittymissuunnitelmien laatimisessa ja toimeenpanossa. Business Coaching Centerin projektipäällikkö huolehti hankkeen sujumisesta, aikatauluista, tuloksellisuudesta ja raportoinnista.

Tulokset

Tavoitteiden toteutumista mitattiin Business Coaching Centerin omalla, tapauskohtaisesti räätälöitävällä seurantatyökalulla.

Tavoiteseurannan tuloksena asiakas sai sekä mittaustiedot tavoitteiden toteutumisesta, että kuvan johtamisen nykytilasta organisaatiossa. Lisäksi asiakas sai ainutlaatuisen näkemyksen organisaatiostaan projektin aikana muodostuneiden kulttuuristen havaintojen pohjalta. Kaikki havainnot raportoitiin asiakkaalle siten, että coachattavien anonymiteetti säilyi.

Tässä tapauksessa hankeen palautteen keräämisen hoiti asiakasorganisaatio. Palaute oli kaiken kaikkiaan positiivista.

Tärkeimmät huomiot

  • Tavoitteen ja projektinhallinnan määritteleminen yhdessä on onnistumisen edellytys.

  • Loppuasiakkaiden odotustenhallinta, eli tehokas viestintä, on 360-arviointien vaikuttavuuden kulmakivi.


BCC Business Coaching Center Oy

Mechelininkatu 13, 00100 Helsinki, Finland

info@businesscoaching.fi

+358 10 421 3600

y-tunnus/VAT Number 2107152-9

  • Facebook
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter

Sivustollamme käytetään evästeitä- lisätietoa

We use cookies- more info