Johtajuus ratkaisee systeemisessä muutoksessa


Maailmassa on menossa monta uudistusta tai muutosta, joiden vaikutuksia emme pysty täysin ennakoimaan. Suomessa suuret kysymykset liittyvät esimerkiksi aluehallinnon uudistuksiin ja soteen, kansainvälisistä voidaan mainita brexit. Kaikki ovat isoja kokonaisuuksia, joissa kaikki vaikuttaa kaikkeen ja pelkällä analyysilla ei voida etukäteen laskea, mikä olisi objektiivisesti paras ratkaisu.

Ratkaisun pohjalla on useita poliittisia, eettisiä ja taloudellisia intressejä. Kenen arvoilla ja kenen eduksi tässä sitten tulisi toimia?

Vastaavanlaisia laajoja päätöksiä tai valintoja tehdään erilaisissa ja erikokoisissa organisaatioissa, niiden eri tasoilla. Vaikka valintojen mittakaava vaihtelee, haasteet niiden ratkaisemisessa ovat samantyyppisiä, (lähteinä mm. Prof Jari Stenvall, Tampereen yliopisto ja Jeff Conklin, PhD).

Haasteet kompleksien (pirullisten) ongelmien ratkaisemisessa

 • kykenemättömyys tunnistaa ongelma tai keskittyminen vain johonkin ns. helppoon yksityiskohtaan; ei tunnisteta ongelman ainutlaatuisuutta

 • keskitytään määrällisiin tavoitteisiin laadullisten sijasta

 • tyydytään liian helppoon ratkaisuun joko aikapaineen tai muun syyn takia, julistetaan asia ratkaistuksi liian aikaisin tai siirretään asiaa tulevaisuuteen pikaratkaisun avulla keskittymällä sen oireisiin

 • toimintakulttuuri tai valtarakenteet ohjaavat keskittymistä liikaa

 • ennakkoluuloisuus (tietoinen ja tiedostamaton, unconscious bias) – ikävät tai vaikeat asiat jätetään huomiotta tai niitä pidetään merkityksettöminä

 • epärealistiset odotukset ja uskomukset

 • valtarakenteet eivät mahdollista laajempaa osallistumista ratkaisun tuottamiseen

 • valtafiltterin käyttö: vahvin määrittää tulevaisuuden vision

Miten näissä karikoissa sitten purjehditaan?

Vastaus löytyy dialogista eri ryhmien välillä ja hyvästä johtajuudesta. Yhteisen tavoitteen luominen on jo perusasiaa jokaiselle johtajalle samoin kuin organisaation ja tilanteen katsominen kokonaisuutena, erilaisten rajojen yli. Johdon on toimittava itse esimerkkinä rohkeudesta hakea uusia ratkaisuja ja olla valmiina käymään eri ryhmien kanssa keskustelua niin ongelman määrittelystä kuin myös organisaation toimintakulttuurin, asenteiden ja uskomusten vaikutuksesta prosessiin, joskus myös kyseenalaistamaan aiempia omia näkemyksiään.

Keskustelujen käymiseen eli yhteisön kollektiivisen älykkyyden hyödyntämiseen löytyy erilaisia menetelmiä: johdon oman ajattelun haastajaksi sopii coach, joka voi toimia myös ryhmien kanssa. Lisäksi erilaiset fasilitoidut tilaisuudet, paneelit, kyselyt ja muut ongelman identifiointiin käytettävät työkalut tukevat keskustelua. Eri näkökulmien riittävä käsittely on tärkeää, yhdellä keskustelulla ei yleensä selvitä. Pirullisten ongelmien erityispiirre on, että ne yleensä hahmottuvat täysin vasta kun asiaa aletaan prosessoida, jopa vasta kun joitakin ratkaisuehdotuksia on kokeiltu.

Aivan ratkaisevaa on johdon kyky pitää katse pallossa. Käsiteltävien ongelmien laajuus aiheuttaa usein sen, että huomio karkaa johonkin rajoitettuun osa-alueeseen liian aikaisin. Palloa ei kuitenkaan pidä lähteä potkimaan maaliin liian kaukaa, ajoitus ratkaisee tässäkin.

Johdolla on tärkeä rooli erilaisten uusien kanavien ja kontaktien hyödyntämisessä ja laatuyhteyksien, työtä edistävien ja energiaa tuovien verkostojen, luomisessa ja niiden toiminnan ylläpitämisessä, vaikka eivät olisikaan kaikissa henkilökohtaisesti läsnä. Avainsanoja ovat itseorganisoituminen, mahdollisuuksien selvittely, feedback, emergenssi ja yhteiskehittely, co-evolution, ennakkoluulottomuus ja avoin ilmapiiri. Ja tärkeimpänä kaikesta, walk your talk. On turha puhua avoimuudesta ja itseorganisoitumisesta, jos siihen ei ole todellisia mahdollisuuksia tai huomio on liian kapeassa näkökulmassa.

Koska maailmassa ei ole täydellisiä ratkaisuja, johdolta vaaditaan myös rohkeutta päättää, milloin ratkaisu on tilanteen kannalta riittävän hyvä. Ei liian aikaisin, mutta jossain vaiheessa on hyväksyttävä, että täydellisyyttä ei ole, sillä kun ratkaisua aletaan panna toimeen. löydetäänkin jo seuraavat asiat käsiteltäviksi. Kompleksissa maailmassa johtajuus on ennen kaikkea muutosjohtajuutta.

Kirjoittaja: Tuovi Haikala

tuovi.haikala@businesscoaching.fi

#Ihmistenjohtamisesta #TuoviHaikala

BCC Business Coaching Center Oy

Mechelininkatu 13, 00100 Helsinki, Finland

info@businesscoaching.fi

+358 10 421 3600

y-tunnus/VAT Number 2107152-9

 • Facebook
 • LinkedIn Social Icon
 • Twitter

Sivustollamme käytetään evästeitä- lisätietoa

We use cookies- more info