10 vuotta suomalaisen coachingin ytimessä


BCC täyttää tänä vuonna 10 vuotta. Business Coaching Center Oy perustettiin aikana, jolloin coaching oli lähes tuntematon kehittämismenetelmä Suomessa ja meitä ammatikseen coaching-työtä tekeviä oli Suomessa vasta muutamia. Coaching-toimialan kansainvälisen kasvun perusteella oli kuitenkin oletettavaa, että myös meillä tultaisiin pian heräämään coachingin hyödyille, jolloin myös coaching-palveluiden tarjonta ja tarjoajien määrä tulisi nopeasti kasvamaan.

Nopea kasvu oli maailmalla kuitenkin tuonut mukanaan myös lieveilmiöitä. Coachingin nimissä kun on valitettavankin helppo antaa katteettomia lupauksia ja ratsastaa hienoilta kuulostavilla menestystarinoilla, joilla ei lopulta ole mitään tekemistä todellisen ammatillisen coachingin kanssa. Saattaahan coaching päällepäin ehkä näyttää helpolta ja antaa käsityksen, että kuka tahansa, joka osaa kysyä ja kuunnella voi ryhtyä coachiksi. Todellisuudessa coachingissa on kuitenkin kyse paljon syvällisemmistä asioista, kuin mikä ehkä päällepäin näkyy ja tämän ymmärtää vasta, kun asiaan syventyy hiukan tarkemmin.

Alan merkittävin ongelma liittyi siis jo silloin coachingin laadun ylläpitoon ja ammatillisuuden varmistamiseen. Coachingin uskottavuuden ja vaikuttavuuden kannalta olikin jo BCC:tä perustettaessa erittäin tärkeää, että alalla toimivat coachit ymmärtäisivät mitä ovat milloinkin tekemässä: ymmärtäisivät coachingin taustalla olevat teoriat, hallitsisivat ydintaidot ja eettiset standardit, sekä osaisivat valita perustellusti kulloinkin tarvittavat interventiotekniikat.

Vuonna 2006 oli toimialan suurin ammatillinen yhdistys ICF tehnyt jo kymmenen vuoden ajan merkittävää työtä alan laadun kehittämiseksi. ICF oli myös rakentanut coacheille sertifiointijärjestelmän, jonka tehtävä oli antaa asiakkaalle varmistus siitä, että coach tekee nimenomaan sitä työtä, mihin hänet on palkattu eli coachingia. Oli siis luonnollista, että BCC:tä perustettaessa toiminnan lähtökohdaksi otettiin juuri ICF:n laatustandardit.

Nyt kymmenen vuotta myöhemmin, kun ala Suomessa on kasvanut vähintäänkin olettamallamme tahdilla, on helppo todeta, että coachingin laadun vaaliminen on ollut oikea valinta. Laadun ja standardien merkitys on noussut sitä tärkeämmäksi, mitä laajemmista kehittämishankkeista on ollut kysymys. Jos vielä 10 vuotta sitten coachingia käytettiin organisaatioissa pääosin satunnaisesti ja yksittäisten henkilöiden kehittämiseen, on tänään valtaosa BCC:n coaching-hankkeista koordinoituja ja kokonaisvaltaisia ohjelmia, joihin osallistuu kymmeniä tai jopa satoja yksilöitä samanaikaisesti.

Jollei näin suurissa hankkeissa prosesseja, niiden tavoitteita ja toimintatapoja olisi suunniteltu ja mallitettu ammattimaisesti ja systemaattisesti, olisi olemassa huomattava riski, että investoinnin hyödyt jäisivät vähäisiksi tai peräti kokonaan saamatta. Puhumattakaan siitä sisäisestä hämmennyksestä, mitä pahimmillaan irralliset ja toistensa kanssa ristiriitaiset prosessit voivat saada aikaiseksi. Siksi coachingin ammatillisuus, vaikuttavuus ja laadun varmistaminen ovat olleet meille sydämenasia koko kuluneet 10 vuotta.

On ollut ilo ja kunnia olla mukana rakentamassa suomalaista coaching-toimialaa (joskus myös sen suurimpana kriitikkona) ja kehittämässä sen standardeja. Ja vielä suurempi ilo on ollut olla todistamassa niitä vaikutuksia, joita ammattimaisesti ostetut, suunnitellut ja toteutetut coaching-hankkeet (ovatpa ne sitten olleet yksittäisiä coaching-prosesseja tai kokonaisvaltaisia kehittämisohjelmia) ovat saaneet aikaan asiakasorganisaatioissa.

Tästä on hyvä jatkaa sekä koko toimialan, että oman osaamisemme kehittämistyötä. Tavoitteemme on olla myös seuraavat 10 vuotta suomalaisen coachingin edelläkävijä ja osaamiskeskus nro 1.

Kirjoittaja: Tiina Harmaja

tiina.harmaja@businesscoaching.fi

#TiinaHarmaja #Coaching

BCC Business Coaching Center Oy

Mechelininkatu 13, 00100 Helsinki, Finland

info@businesscoaching.fi

+358 10 421 3600

y-tunnus/VAT Number 2107152-9

  • Facebook
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter

Sivustollamme käytetään evästeitä- lisätietoa

We use cookies- more info