Esimiehen moderni muutosjohtaminen arjessa


Järkiperäiset päätökset eivät aina riitä muutoksen perusteluiksi, koska ihmiset helposti vastustavat niitä. Erityisesti muutoksissa tulisi vaikuttaa kohderyhmänä oleviin ihmisiin ja samalla huomioida myös organisaation ominaispiirteet. Esimiehillä on merkittävä rooli uudistusten toteuttajina ja heidän onnistumisellaan muutosjohtajina, sparrareina, innostajina, itsensä likoon laittavina esimerkkeinä on paljon merkitystä muutoksen onnistumisen kannalta.

Mitä sitten tarvitaan onnistuneeseen muutoksen jalkautukseen esimiehiltä? Tarvitaan modernia muutosjohtamista, joka tarkoittaa jämäkkää johtamista, laadukasta vuorovaikutusta ja henkilöstön oivalluttamista kysymyksillä sekä luottamusta. Lisäksi modernissa muutosjohtamisessa panostetaan haastavien tilanteiden hallitsemiseen, uskalletaan keskustella ongelmista ja tuoda erilaiset näkökulmat esille ja pidetään tavoite kirkkaana mielessä. Keskustelu ihmisten kanssa, muutoksen hyötyjen ja haasteiden läpinäkyväksi tekeminen, avoin ilmapiiri ja yhdessä tekeminen ovat punainen lanka muutoksen edetessä onnistuneesti kohti maalia. Huonosti jalkautettu muutos voi viedä työimun organisaatiossa pidemmäksi aikaa ja suunnitellut hyödyt muutoksesta jäävät saavuttamatta.

Muutoksessa tuloksia tulee myös odottaa kärsivällisesti. Niitä tulee, kun esimies luottaa tiimiinsä ja muistaa antaa ohjaavaa palautetta sekä ottaa vastaan palautetta ja tehdä tarvittaessa rohkeasti toimintaa korjaavia toimenpiteitä.

Sananlasku ”Johda toisia kuten haluaisit itseäsi johdettavan” kertoo kuitenkin vain yhden puolen muutosjohtamisesta. Esimiesten onkin tunnistettava erilaisten ihmisten ajattelutavat muutoksessa ja olla toteuttamassa uudistusta, jossa asioista voidaan keskustella ja tukea henkilöstöä vaikeissa tilanteissa sekä ohjata ratkaisukeskeisyyteen.

Organisaatioissa on selvää, että muutosjohtaminen vaatii kaikilla organisaatiotasoilla laadukasta vuorovaikutusta, mutta silti keskusteleva kulttuuri leimataan usein Suomessa ajanhukkana. Muutoksissa uskotaan ja yliarvioidaan järkiperäisten päätösten voima ja yksipuolisen tiedottamisen teho johtamisvälineenä. On menty läpi harmaan kiven ja jätetty turhat pulinat pois. Tällainen tapa on osoittanut vahvuutensa tiedon jakamisessa, mutta toimiiko tällainen malli ihmisten johtamisessa muutoksessa ja jatkuvasti uudistuvissa toimintaympäristöissä? Tarvitaan jämäkkää, suuntaa näyttävää johtamista, mutta muutoksen kohderyhmä tulee ottaa mukaan keskustelemaan ja työstämään muutosta, jotta syntyy luottamus. Esimiehen tulee myös haastaa tiiminsä jäseniä monipuolisilla kysymyksillä oivaltamaan muutoksen merkitys organisaatiolle ja henkilölle itselleen.

Esimiehenä modernin johtajuuden ytimessä ollaan silloin, kun hän oivaltaa muutoksessa onnistuminen edellyttää häneltä seuraavaa:” Ettei kyse ole enää minusta, vaan kyvystäni auttaa muita onnistumaan muutoksen jalkauttamisessa arkeen”.

Kirjoittaja: Mira Pakarinen

mira.pakarinen@businesscoaching.fi

#Organisaatiokulttuurista #Ihmistenjohtamisesta

BCC Business Coaching Center Oy

Mechelininkatu 13, 00100 Helsinki, Finland

info@businesscoaching.fi

+358 10 421 3600

y-tunnus/VAT Number 2107152-9

  • Facebook
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter

Sivustollamme käytetään evästeitä- lisätietoa

We use cookies- more info