Hyvää kansallista etätyöpäivää!


Tänään torstaina 8.10. on Kansallinen etätyöpäivä. Järjestäjinä on Työterveyslaitoksen lisäksi kaksi yritystä, Microsoft ja DNA. Päivän tavoitteena on suomalaisen työelämän parantaminen herättämällä yrityksiä ja työntekijöitä etätyön mahdollisuuksiin ja haasteisiin sekä uudenlaisiin työnteon tapoihin. Päivä on järjestyksessään viides. Päivän tiimoilta on somessa kerätty tänä vuonna #fiksumpityö ideoita työn uudistamiseksi.

Määritelmällisesti etätyöllä tarkoitetaan työnantajan kanssa sovittua työnteon mallia, jossa työ tehdään joko osin kotona tai sitten työnantajan eri toimipisteissä, työkohteissa, asiakkaan luona tai matkoilla. Etätyö on kiinteästä työpaikasta ja työajasta riippumatonta työtä, joka sisältää kolme elementtiä: ajallisen jouston, jouston työn tekemisen paikassa sekä tekniset välineet, joilla työ toteutetaan ja joiden avulla ollaan yhteydessä muihin. Miksi pitäisikään mennä työpaikalle lukemaan sähköpostit?

Ajatusta voi jatkaa vielä pidemmälle. Perinteisesti on ajateltu, että työnteon kotipesä ovat yrityksen toimitilat, ja sieltä tehdään pieniä irtiottoja etätyöhön kotona tai kahvilassa. Nyt kuulee jo keskustelua siitä, voisiko ollakin niin, että työtä voidaan tehdä siellä missä se on tarkoituksenmukaisimmin tehtävissä ja joustavasti käyttää erilaisia tiloja, ajan hetkiä ja työvälineitä parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen pääsemisessä. Puhutaan siis joustotyöstä. Esimerkiksi OP Ryhmä on panostanut upouusissa viihtyisissä tiloissaan Helsingin Vallilassa monipuolisten työntekemisen mallien tehokkaaseen hyödyntämiseen siten, että nykypäivän mobiili, verkostoitunut ja monipaikkainen työ muuttuu todellisuudeksi myös finanssialalla niissä työtehtävissä, joihin se sopii. Toki on paljon työtä joka ei etätyöhön vielä taivu, mutta paljon uusia avauksia voidaan saavuttaa myös ennakkoluulottomilla kokeiluilla.

Etätyötä tekee Suomessa (työnantajan kanssa sovitusti ja tietotekniikan avulla) ainakin satunnaisesti 28 % työntekijöistä. Lisäksi 10 % tekee joitain tunteja viikossa. Sitten on vielä iso joukko ihmisiä jotka tekevät päätyöhönsä liittyviä töitä kotonaan joskus tai osittain. Nämä luvut ovat vuodelta 2013, ja sellainen tuntuma kollegoita ja lähipiiriä tarkkailemalla on syntynyt, että viimeksikuluneen kahden vuoden aikana on nähty selvä lisääntyminen etätyöntekijöiden määrässä.

Etätyön hyötyjä ja haittoja on arvioitu kattavasti, listoja voi katsoa vaikka täältä.

Kestävän työuran näkökulmasta etätyön merkitys on erityisesti työtyytyväisyyden paranemisessa sekä perheen ja työn yhteensovittamisen helpottumisessa. Parantunut työtyytyväisyys ja lisääntynyt hallinnan tunne omasta työstä vaikuttavat myönteisesti työssä jaksamiseen. Perheen osalta on kaksi keskeistä ryhmää, jotka hyötyvät etätyöstä, nimittäin pienten lasten vanhemmat sekä henkilöt, jotka hoivaavat perhepiirin iäkkäitä omaisia.

Lapsiperheiden osalta on asia tiedostettu jo pidemmän aikaa, mutta senioreiden hoivan tarpeeseen liittyviin työelämän joustoihin ollaan vasta heräämässä. Suomessa lähes kolmannes työssäkäyvistä pitää huolta perhe- ja lähipiiriinsä kuuluvasta henkilöstä tämän korkean iän, sairauden tai vamman vuoksi. Tästä aihepiiristä on tulossa kiinnostavaa lisätietoa lähiviikkoina. Tämä on jo nyt iso asia suomalaisessa työelämässä ja sen merkitys tulee yhä kasvamaan väestön ikääntyessä ja hoivan painopisteen siirtyessä nykyistä enemmän koteihin ja omaisille. Tälle ryhmälle etä- ja joustotyön tarjoamat mahdollisuudet tulevat jatkossa olemaan aikaisempaa tärkeämpiä.

Kirjoittaja: Ritva Rajander-Juusti

ritva.rajander-juusti@businesscoaching.fi


BCC Business Coaching Center Oy

Mechelininkatu 13, 00100 Helsinki, Finland

info@businesscoaching.fi

+358 10 421 3600

y-tunnus/VAT Number 2107152-9

  • Facebook
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter

Sivustollamme käytetään evästeitä- lisätietoa

We use cookies- more info