Onnistuneen 360-arviointiprosessin kulmakivet


Laajamittaisesti toteutettu 360-arviointi on läpileikkaus organisaation esimiestyöstä. Parhaimmillaan strategiaan kytketyn 360-arviointiprosessin avulla voidaan: • kannustaa esimiehiä oman toimintansa kehittämiseen tavoitteellisesti ja pitkäjänteisesti • saada kattavasti tietoa johtamiskulttuurin vahvuuksista ja haasteista myös organisaatio- ja yksikkötasolla • ohjata organisaatiota kohti halutunlaista johtamiskulttuuria BCC toteuttaa 360-arviointiprosessit kustannustehokkaasti ja kokemuksen tuomalla ammattitaidolla. Ammatticoachin apu tulosten purkamisessa varmistaa, että esimiestä ei jätetä palautteen kanssa yksin, vaan tulokset saadaan hyödynnettyä parhaalla mahdollisella tavalla. Palautteiden käsittely osaavan coachin kanssa vie keskustelun painopisteen vahvuuksiin, omaan kehittymiseen ja suorituskyvyn parantamiseen - lopputuloksena syntyy innostus ja aito sitoutuminen kehittämistoimenpiteisiin. Coach pitää myös huolta siitä, että kehittymistavoitteet ovat organisaation yhteisten linjausten ja strategian mukaisia. Kehittymisen seurantaprosessilla ja jatkocoachingilla varmistetaan, että esimiehet saavat tukea myös kehittymissuunnitelmien toimeenpanossa. Näin 360-tulosten hyödyntäminen ei jää puolitiehen, vaan niillä luodaan organisaatiolle kestävää menestystä.

Onnistuneen 360-arviointiprosessin kulmakivet ovat: 1. Selkeästi määritelty tavoite; mitä arviointiprosessilla halutaan saada aikaan? 2. Selkeä ja kohdennettu viestintä sekä arvioijille että arvioitaville 3. Luotettava menetelmä ja toimiva mittari, joka on sidottu yrityksen strategiaan 4. Henkilökohtainen coaching sekä tulosten purkuvaiheessa että toimeenpanon tukena

”Building a Coaching Culture for Sustainable Success”

#Itseohjautuvuudesta #KaroliinaSalovaara

BCC Business Coaching Center Oy

Mechelininkatu 13, 00100 Helsinki, Finland

info@businesscoaching.fi

+358 10 421 3600

y-tunnus/VAT Number 2107152-9

  • Facebook
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter

Sivustollamme käytetään evästeitä- lisätietoa

We use cookies- more info