Case: Coaching-konsultointi


Kansainvälisellä Organisaatiolla oli pitkän aikavälin tavoitteena luoda sisäisten coachien verkosto. Tarkoitus oli, että tällä sisäisellä coach-resurssilla voitaisiin jatkossa toteuttaa Organisaation 360-purut ilman ulkopuolisten coachien tukea.

Business Coaching Centerin rooli projektissa oli valmentaa sisäiset coachit, konsultoida 360-purkuprosessin suunnittelussa ja tarjota lisäresursseja coach-poolille.

Tavoitteet

  • Luoda Organisaatiolle yhteinen toimintamalli 360-prosessien toteuttamiseksi.

  • Varmistaa organisaation sisäinen coaching-osaaminen 360-purkujen yhteydessä.

  • Auttaa Organisaation esimiehiä käsittelemään saamansa johtajuuspalaute sekä valmistautumaan purun jälkeistä kehityskeskustelua sekä siinä käsiteltävää tavoiteasetantaa varten.

  • Varmistaa yksittäisten esimiesten sitoutuminen kehityskeskusteluissa vahvistettuihin kehittämistoimenpiteisiin.

Prosessi

Organisaation sisäisten coachien koulutusjakson jälkeenjärjestettiin 360-arvioinnin ja tulosten purun 90:lle esimiehelle ympäri Eurooppaa ja USA:ta. Purkukeskusteluita vetivät sekä Organisaation sisäiset että BCC:n coachit. BCC hoiti projektin laadunvalvonnan mm. järjestämällä coacheille yhteistä Coaching Supervisionia. Näin varmistettiin laadun lisäksi sekä yksikkö- että organisaatiotason kulttuuristen löydösten jakaminen, sekä tuki Organisaation coacheille uuden työkalun haltuun ottamiseksi.

Tulokset

Projektin tuloksena syntyivät Organisaation sisäiset käytännöt 360-arviointi- ja purkuprosessien toteuttamiseen ja samalla vahvistettiin sisäisten coachien ammattitaitoa purkuprosessin toteuttamisessa.

Ammattimaisen 360-prosessin avulla varmistettiin kehityskeskustelujen laadukkuus. Tämän lisäksi saatiin kehityskeskusteluihin osallistuneet esimiehet sitoutumaan merkittävimmän kehittämistoimenpiteensä toteuttamiseen.

BCC:n laadunvalvonnan avulla varmistettiin, että projektin aikana sekä Organisaation sisäiset että BCC:n coachit käytännön järjestelyt sujuivat mutkattomasti ja että kaikilla projektin osallisilla oli koko projektin aikana oman roolinsa kannalta olennainen tieto. Coachien yhteisen Coaching Supervisionin avulla saatiin kerättyä Organisaatiolle arvokkaita kulttuurisia havaintoja sekä yksiköiden että koko organisaation tasolla.

Tärkeimmät huomiot

  • Tavoitteen määritteleminen yhdessä on onnistumisen edellytys

  • Oikea-aikainen ja hyvin kohdennettu viestintä kaikille osapuolille takaa sujuvan ja onnistuneen 360-arvioinnin


BCC Business Coaching Center Oy

Mechelininkatu 13, 00100 Helsinki, Finland

info@businesscoaching.fi

+358 10 421 3600

y-tunnus/VAT Number 2107152-9

  • Facebook
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter

Sivustollamme käytetään evästeitä- lisätietoa

We use cookies- more info