Mind the Gap!


Mind the Gap! Edellisen kerran kuulin tuon lauseen Lontoon metrossa osallistuessani Coaching-kongressiin lokakuussa 2012. Kuulutus kehottaa varomaan tyhjää väliä metron lattian ja laiturin välissä. Tuttu varmaan monelle matkustavalle! Meille coacheille kuilu tai väli on tuttu termi käydessämme asiakkaan kanssa keskustelua nykytilan ja tavoitteen välisestä tilasta. Miten päästään nykytilasta tavoitetilaan, millä toimenpiteillä väli täytetään? Mitä siinä välissä oikein on? Mitä vaihtoehtoja on? Mitkä ovat konkreettiset stepit?

Sitoutumisen kuilu (Engagement gap) on se ero, joka muodostuu verratessa työntekijän nykyistä työpanosta siihen, mihin hän parhaimmillaan kykenee. Minulle coachina on tärkeää auttaa asiakasta tulemaan tietoiseksi tuosta kuilusta sekä löytämään innostuksen ja sitoutumisen työhönsä.

Sitoutumisella tarkoitan työntekijän halua tehdä vähän enemmän, halua omalta osaltaan tukea yritystä pääsemään strategisiin päämääriinsä, halua hyväksyä yrityksen arvot. Sitoutuminen on kykyä ja halua edistää organisaation menestystä, tehdä hieman tavallista enemmän organisaation hyödyksi. Sitoutuminen kuuluu organisaatiossa kaikille.

Sitoutuminen ja tuottavuus

Yrityksen kannalta on itsestään selvää, että sitoutuneet työntekijät ovat tuottavampia. Utrectin Yliopistossa Schaufeli & Al ovat tutkineet sitoutumista ja tulleet tulokseen, että sitoutuneiden työntekijöiden suoritukset ovat parempia, koska he:

 • ovat oma-aloitteisia

 • luottavat pätevyyteensä, asettavat tavoitteensa korkeammalle

 • motivaatio on sisäistä – työ on hauskaa

 • käyttäytyvät prososiaalisesti eli ovat ystävällisiä ja yhteistyökykyisiä

 • kokevat positiivisia tunteita ja prosessoivat tietoa paremmin

 • ovat vain vähän sairauden takia poissa.

Yritysjohdon tärkeimpiä tehtäviä on innostaa henkilöstöä, kertoo tänään julkaistu tutkimus. Organisaatiot muuttuvat kiihtyvällä tahdilla. Muutokseen pakottavat monet syyt – sisäiset ja ulkoiset. Organisaatio uusiutuu, työyhteisössä esimies, kollegat ja alaiset vaihtuvat. Miten johto ja esimiehet tässä tilanteessa voivat tukea innostusta ja sitoutumista? Miten täyttää kuilu?

Tutkimusten mukaan yrityskulttuuri ja hyvä johtaminen ovat tässäkin avainasemassa. Sitoutumista edistävät ainakin arvostus, mahdollisuus haastaviin tehtäviin, säännöllinen palautteen saaminen, läsnäolo, avoimuus uusille ideoille, sosiaalinen vuorovaikutus työyhteisössä, joustavuus työn ja muun elämän välillä, sekä ilo ja huumori työssä.

Sitoutuminen ja menestyminen työssä

Työntekijän omalta kannalta sitoutumisesta on hyötyä, koska sitoutuneena he:

 • kokevat suurta tyydytystä työstään ja onnistumisen elämyksiä; työ on mielekästä

 • kokevat positiivisia tunteita, kuten itseluottamusta, iloa, kiinnostusta, tyytyväisyyttä ja optimismia, ja luovat siten positiivisten tunteiden itseään ruokkivan kehän

 • saavat aikaan tuloksia, jotka hyödyttävät heitä itseään, asiakkaita ja yritystä

 • etenevät urallaan

 • kehittävät jatkuvasti osaamistaan ja vahvuuksiaan

 • voivat hyvin myös fyysisesti.

Miten löytää innostus omaan työhön? Useimmissa tapauksissa, joissa työntekijät tietävät, mitä tehdä (tietoa on) ja miten (taitoa on), he eivät suoriudu niin hyvin kuin voisivat. Syitä voi olla monia – kuten rajoittavat uskomukset, oman roolin ja tavoitteiden epämääräisyys, sinnikkyyden ja itseluottamuksen puute. Tietoisuus syistä mahdollistaa kuilun kaventamisen. Viime aikoina on tutkittu myös Positiivisen Psykologian mahdollisuuksia sulkea tai ainakin pienentää sitoutumiskuilua tuomalla fokukseen merkitykselliset ja positiiviset asiat elämässä.

Tunnistatko Sinä oman tai organisaatiosi sitoutumiskuilun?

Kirjoittaja on Marita Malinen

#Organisaatiokulttuurista #Ihmistenjohtamisesta

BCC Business Coaching Center Oy

Mechelininkatu 13, 00100 Helsinki, Finland

info@businesscoaching.fi

+358 10 421 3600

y-tunnus/VAT Number 2107152-9

 • Facebook
 • LinkedIn Social Icon
 • Twitter

Sivustollamme käytetään evästeitä- lisätietoa

We use cookies- more info