Oletko strategisen muutoksen moottori vai jarru?




Muutoksen toteuttaminen on usein monimutkaisempi juttu kuin johto toivoisi. Mitä isommasta käännöksestä on kyse, sitä hankalampaa on sen ohjaaminen. Historia, nykyiset tavat ja totutut ajattelumallit pitävät organisaatiota vankassa otteessaan. Tunnereaktiot jyräävät järkiperustelut ja yhteisön uskomukset estävät uusia ideoita toteutumasta. Millaisia tunnereaktioita kohtaat prosessin eri vaiheissa? Miten paalutat kehittämisen arkiseen työhön? Oletko itse valmis kyseenalaistamaan omia uskomuksiasi?

Strateginen muutos ei ole rakenteiden tai organisaatiokaavioiden suunnittelua, vaan ihmisten mielissä tapahtuva uskomusten ja ajatusmallien muutos, joka heijastuu arjen toimintatapojen uudistumisena. Muutoksen toteutumiseen tarvitaan merkityksellinen päämäärä sekä tietoa, kykyä ja halua muuttua. Ja johtajia, jotka ovat luottamuksen ja arvostuksen arvoisia.

Oletko energian lähde vai musta aukko? Kuvitteletko, että omistaja-arvo, pörssikurssi tai tuloseurot innostavat ihmisiä antamaan kaikkensa? Kokeeko porukkasi päämäärän tavoittelemisen arvoiseksi? Tietävätkö he, miten voivat itse vaikuttaa päämäärän saavuttamiseen? Onko heillä uuteen toimintatapaan tarvittavat taidot ja tuki? Vahvistatko uskoa osaamiseen ja onnistumiseen?

Strategisen muutoksen ohjaaminen poikkeaa yksinkertaisemman hankkeen, vaikkapa organisaatiorakenteen tai tietojärjestelmän uusimisesta, jossa hyvin suunniteltu ja ohjattu systemaattinen projekti mittareineen ja seurantamekanismeineen johtaa ennalta määritettyyn tulokseen. Monimutkaisessa, nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä lopputulosta ei voi tarkasti määrittää etukäteen. Muutos tapahtuu jatkuvan kokeilemisen, uuden löytämisen ja moniarvoisen vuoropuhelun avulla. Muutoksen kohteeksi joutuvat koko organisaation vallitsevat ajattelumallit ja toimintatavat. Ratkaisut syntyvät matkan varrella, kohti päämäärää kuljettaessa. On siedettävä epävarmuutta tulevasta.

Ohjaa porukkaasi muutospolulla

Voiko tällaista muutosta johtaa vai onko se yhtä kaaosta? Miten innostaa koko joukkue ponnistelemaan kohti tavoitteita? Miten valjastaa kaikkien voimavarat käyttöön? Miten poistaa muutosvastarinta? Miten luoda uudistumiskykyinen – muutoskyvykäs – organisaatio?

Muutospolulla tarvitaan selkeä suunta, tietoa tavoitteista, muutoksen syistä ja keinoista sekä vaihtelevien tunnetilojen kohtaamista ja tiivistä vuorovaikutusta koko organisaation kanssa. Ketterä, joustava organisaatio luodaan antamalla ihmisille vastuuta ja mahdollisuuksia onnistua, unohtamatta kirkkaita tavoitteita ja seurantamittareita. Jos ihmiset kokevat olevansa muutoksen kohteita eivätkä aktiivisia vaikuttajia, niin vastarinta herää, tai vielä pahempaa: hanskat tippuvat kädestä. Vastuunotto syntyy luottamalla ihmisten osaamiseen, tukemalla vastoinkäymisissä, valmentamalla, ja uskaltamalla myös asettaa rajat ja kohdata hankalat tilanteet.

Suunta on oltava kirkkaana mielessä ja viestittävä koko organisaatiolle niin, että kaikki sen ymmärtävät. Mitä enemmän olet aidosti läsnä, vuorovaikutuksessa, sitä paremmin havaitset, miten ihmiset suunnan ymmärtävät ja missä tunnevaiheessa he ovat menossa.

Olet suurennuslasin alla

Uskotko, että oma tulkintasi on ainoa totuus? Oletko itse valmis muuttamaan käsityksiäsi ja toimintatapojasi? Vai pitääkö kaikkien muiden muuttua? Kuinka hyvin sinä itse siedät epävarmuutta? Uskotko, että organisaatiosi kykenee ratkaisemaan eteen tulevat ongelmat, vai yritätkö valvoa ja ohjata heidän tekemisiään? Arvostatko heidän ponnistelujaan, vaikka ne eivät kerralla osuisi oikeaan? Saavatko he käyttää vahvuuksiaan? Uskallatko näyttää omat heikkoutesi? Uskallatko kohdata porukkasi ja omat vaihtuvat tunnetilasi? Haastaako oma coachisi sinua tunnistamaan uskomuksesi, tunnetilasi ja johtamistapasi? Antaako johtoryhmäsi yhtenäisen viestin organisaatiolle?

Johto on mallina muulle organisaatiolle – tahtoi tai ei, hyvässä ja pahassa. Millaista johtamisen ja osallistumisen mallia näytät esimiesporukalle? Johtaja asettaa tavoitteet, kannustaa ja innostaa huippusuorituksiin. Johtoryhmä näyttää suuntaa ja esimerkkiä. Esimiehillä on keskeinen rooli ihmisten valmentajina ja muutosagentteina. Joukkueella on vastuu ja vapaus löytää keinot tavoitteisiin pääsemiseksi.

Riitta Kalin on kokenut executive coach, joka myös konsultoi ylintä johtoa yksilöllisesti ja johtoryhminä strategian toteuttamisessa ja vaativien muutosten johtamisessa yhä monimutkaistuvassa liiketoimintaympäristössä.

#RiittaKalin

BCC Business Coaching Center Oy

Mechelininkatu 13, 00100 Helsinki, Finland

info@businesscoaching.fi

+358 10 421 3600

y-tunnus/VAT Number 2107152-9

  • Facebook
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter

Sivustollamme käytetään evästeitä- lisätietoa

We use cookies- more info