Organisaatiokulttuuri

Mielestämme paras tapa menestyvän, muutos- ja suorituskyvykkään organisaation rakentamiseen on luoda organisaatioon valmentava toimintakulttuuri. Valmentavaa organisaatiokulttuuria voidaan kuvata myös vastuulliseksi kulttuuriksi, jossa koko henkilöstö on tietoinen omasta merkityksestään organisaatiolle ja sen ansiosta osaa ja haluaa myös ottaa myös vastuun omasta toiminnastaan. 

Strong coaching cultures are more than twice as likely to be high-performing organizations.

*lähde: International Coach Federationin (ICF) vuonna 2018 julkaisema Building a Coaching Culture for Change Management-raportti

Organisaatiokulttuuria on mahdollista mitata. Tämä ei kuitenkaan onnistu pelkästään ilmapiirimittauksilla tai kartoittamalla henkilöstön tyytyväisyyttä. Me käytämme kulttuurin mittaamiseen yhteistyökumppanimme Human Synergistics Internationalin (HSI) työkaluja, jotka perustuvat usean vuosikymmenen aikana tehtyyn kansainväliseen tutkimukseen.

Organisaatiokulttuuria on myös mahdollista muuttaa. Se on yhteisten ajattelu- ja toimintamallien tuote ja siten se on myös ihmisten toiminnalla muutettavissa. Uskomme, että merkittävin organisaatiokulttuuria muokkaava tekijä on johtamisen käytännöt. Siksi johtamiskäyttäytymisen kehittämisellä on onnistumisen kannalta tärkein rooli silloin, kun organisaation toimintakulttuuria halutaan muuttaa.

Kun asiakkaan tavoitteena on valmentava toimintakulttuuri, luomme yhdessä kokonaisnäkemyksen kulttuurin nykytilasta ja tavoitteista sekä systemaattisen etenemissuunnitelman, joka vie asiakasta askel askeleelta kohti strategiaa edistävää kulttuuria.

Lue myös mitä organisaatiokulttuuri ei  ole!

Pyydä lisätietoja 

BCC Business Coaching Center Oy

Mechelininkatu 13, 00100 Helsinki, Finland

info@businesscoaching.fi

+358 10 421 3600

y-tunnus/VAT Number 2107152-9

  • Facebook
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter

Sivustollamme käytetään evästeitä- lisätietoa

We use cookies- more info