Organisaatiokulttuuri

Kulttuuri on vahva voima, joka joskus tuntuu pelaavan väärään maaliin. Toimimaton kulttuuri tulee kalliiksi sekä tavoitteiden etenemistä hidastamalla että yhteistyön laatua huonontamalla. Jäykkä kulttuuri voi tehdä ketteristä ja itseohjautuvista yksilöistä jähmeän seurailijaporukan. 

 

Paras tapa muutos- ja suorituskyvykkään organisaation rakentamiseen on luoda valmentava toimintakulttuuri. Valmentavaa organisaatiokulttuuria voidaan kuvata myös vastuulliseksi kulttuuriksi, jossa koko henkilöstö on tietoinen omasta merkityksestään organisaatiolle ja sen ansiosta osaa ja haluaa myös ottaa myös vastuun omasta toiminnastaan.

Onneksi organisaatiokulttuuria on mahdollista mitata ja kehittää tavoitteellisesti!

Me käytämme kulttuurin mittaamiseen yhteistyökumppanimme Human Synergistics Internationalin työkaluja, jotka perustuvat usean vuosikymmenen aikana tehtyyn kansainväliseen tutkimukseen.

Organisaatiokulttuuria on myös mahdollista muuttaa. Se on yhteisten ajattelu- ja toimintamallien tuote ja siten se on myös ihmisten toiminnalla muutettavissa. Uskomme, että merkittävin organisaatiokulttuuria muokkaava tekijä on johtamisen käytännöt. Siksi johtamiskäyttäytymisen kehittämisellä on onnistumisen kannalta tärkein rooli silloin, kun organisaation toimintakulttuuria halutaan muuttaa.

Lue myös mitä organisaatiokulttuuri ei  ole!

Strong coaching cultures are more than twice as likely to be high-performing organizations.

*lähde: International Coach Federationin (ICF) vuonna 2018 julkaisema Building a Coaching Culture for Change Management-raportti

Pyydä lisätietoja 

BCC Business Coaching Center Oy

Mechelininkatu 13, 00100 Helsinki, Finland

info@businesscoaching.fi

+358 10 421 3600

y-tunnus/VAT Number 2107152-9

  • Facebook
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter

Sivustollamme käytetään evästeitä- lisätietoa

We use cookies- more info